МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

10.09.2010

На 10 септември 2010 г. в зала «Централ» на хотел «Централ Форум» в София, Отговорният орган по Европейски фонд за връщане – ДМП-МВР, проведе информационен ден за представители на институции и организации, потенциални бенефициери на средства по фонда или заинтересовани страни (партньори), във връзка с подготовката на Годишна програма 2011.

На срещата присъстваха представители на Министерство на външните работи, Държавна агенция за бежанците, Международната организация по миграция, ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти, Каритас България, Български хелзинкски комитет и Дирекция «Миграция» при МВР.

Приканваме всички потенциални партньори да изпратят свои предложения за дейности, които да залегнат в проекта на Годишна програма за 2011 г. по Европейски фонд за връщане. Идейните предложения да бъдат изготвени съгласно приложения Индикативен фиш и изпратени в срок до 30.09.2010 г. на електронен адрес [email protected]

Презентация 1

Презентация 2

Празентация 3