МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Вътрешни правила

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки - 26.08.2020 г.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и за поддържането на профила на купувача - 16.01.2017 г.

Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори и за поддържането на профила на купувача - 08.04.2015 г.

Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори и за поддържането на профила на купувача (pdf - 1290k)

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори (pdf - 1969k)