МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Информация за Възложителя

Информация по чл. 22Б, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ" - МВР

Възложител: Мая Петкова

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Шести септември" 29

Телефон: 02/982 74 12

Факс: 02/982 28 18

e-mail: [email protected]

web-site: mvr.bg/dmp