МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Технически спецификации за публично обсъждане

 

Техническа спецификация за обявяване на обществена поръчка с предмет "Доставка на ИТ оборудване за нуждите на МВР"

Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в чужбина и организиране на хотелско настаняване в чужбина" - 31.10.2016 г.


 Техническа спецификация за избор на изпълнител за извършване на дейности по верификация на разходи в рамките на Техническа помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, разходи по проекти по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 и предварителен контрол на дейности и разходи при изпълнението на проекти по фондове и програми, които ДМП-МВР управлява - 23.12.2015 г.


Техническа спецификация за избор на изпълнител за "Организиране на хотелско настаняване и логистика" - 09.09.2015 г.