МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Годишна програма 2011

 1. Информационно събитие за оповестяване на резултатите, постигнати с изпълнението на Годишна програма 2011 - файл 

 2. Резултати от изпълнението на Годишна програма 2011 по ЕФВ - презентация
  Снимки от събитието - снимка 1  снимка 2  снимка 3

 3. Информационни материали, разработени от получатели на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ГП 2011 по ЕФВ


   - Информационен лист, разработен от МОМ в рамките на договор ДЕС -   122/01.11.2012 г. по Дейност 1 от ГП 2011 на ЕФВ - файл
   - Информационна табела, разработена от МОМ в рамките на договор ДЕС - 3/14.01.2013 г. по Дейност 2 от ГП 2011 на ЕФВ - файл
   - Информационна брошура, разработена от МОМ в рамките на ДЕС - 3/14.01.2013 г. по Дейност 2 от ГП 2011 на ЕФВ - файл
   - Публичен доклад за изграждане на система за наблюдение на принудителното връщане в Република България, разработен от Фондация "Европейски институт" по договор ДЕС-17/20.02.2013 г. - файл