МВР

Дирекция "КИС"

 

За контакт:

  Дирекция „Комуникационни и информационни системи”

  София, 1000

  ул. „6-ти Септември” 29

  тел. 02/982 20 01, факс: 02/982 70 30

  e-mail: [email protected]