МВР

Дирекция "КИС"

 

Норвежки финансов механизъм

Норвежкият финансов механизъм е създаден заедно с Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство като фонд за подпомагане и намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между страните донори и страните бенефициенти. Въпреки значителният прогрес в Европа все още съществуват драстични несъответствия в стандарта на живот и икономическо развитие в отделните страни. Разширяването на Европейския съюз през 2004 година и 2007 година доведе до увеличаване на населението в него с 20%, докато в същото време БВП се повиши само с 5%. В този контекст основната цел на Фонда е укрепване на двустранните отношения и разнообразяване на сътрудничеството, което носи полза за институциите и организациите от двете страни. Изпълнението на програми и проекти в рамките на Норвежкия финансов механизъм способства за разширяване на обмена на знания и опит, поощрява партньорството и взаимопомощта. Неговата финансова подкрепа е насочена към области с ясно изразени нужди в страните-бенефициенти и отразяващи националните и общоевропейски приоритети и цели.
Отделните грантове по Норвежкия финансов механизъм имат период на действие от 5 години.

За допълнителна информация и преглед на програмните документи по Норвежкия финансов механизъм ТУК


Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.

Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.