МВР

МВР ИП

 

СЕКТОР "ЛАБОРАТОРИЯ МОНТАНА"

 

Психологическата лаборатория в Монтана е основана през 2000 г. Тя обслужва структурите на МВР в три административни области: Монтанска, Видинска и Врачанска.mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Адрес на лабораторията:

гр.Монтана, ул."Искър" № 11 
(в сградата на "КАТ" при ОДМВР – Монтана)КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ

През 2005 г. служителите на Лабораторията създават консултативен кабинет, който осъществява психологично консултиране на настоящи или бивши служители на МВР и членове на техните семейства. Той се помещава в Лабораторията.ЕКИП НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

име и длъжност

телефон

приемно време

Димчо Лишковски
психолог, началник на лаборатория
096/396 574
по МВР – 96 574
четвъртък
14.00 до 16.00 ч.

психолог при ОДМВР– Монтана

096/396 259
по МВР – 96 259

 
психолог при ОДМВР - Враца 092/692 392
по МВР – 92 392