МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

План за обществени поръчки


График за възлагане на поръчките 2023

Обобщен план за обществени поръчки за 2022 г.

График за обществени поръчки за 2021 г. - изменен

Обобщен план за обществени поръчки за 2021 г.

График за обществени поръчки - второ изменение 2020

Обобщен план за обществени поръчки 2020 - изменен

Обобщен план за обществени поръчки за 2020 г.

Обобщен план за обществени поръчки за 2019 г.

Обобщен план за обществени поръчки за 2018 г. - изменен 

Обобщен план за обществени поръчки за 2018 г. - изменен

Обобщен план за обществени поръчки за 2018 г.

Обобщен план за обществените поръчки 2017 г.

Обобщен план за обществените поръчки 2016 г.

Актуализиран обобщен план за обществените поръчки 2015 г.

Обобщен план за обществените поръчки 2015 г.

Обобщен план за обществените поръчки 2014 г. (pdf - 610k)

Обобщен план за обществени поръчки 2013 (rar - 1020k)