МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

на длъжности за държавни служители по чл 142 ал 1 т 1 от ЗМВР