МВР

Дирекция "БДС"

 

                                     Мнения, сигнали, жалби

 

          Предложения, мнения и сигнали, свързани с дейността на

                   дирекция „Български документи за самоличност”

                                     може да се подават на:

                                     e-mail: [email protected]

                                                 или на адрес:

                   Дирекция „Български документи за самоличност”

                    1202 София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48