МВР

Дирекция "ОП"

 

Избор на изпълнител по чл 14 ал 4 и ал 5 от ЗОП /отм/