МВР

Дирекция "ОП"

 

Често допускани грешки при попълване на документация за участие в процедури по ЗОП