МВР

ССП в МВР

 

Състав

Председател:

Стефан Балабанов - заместник-министър на вътрешните работи

Представители на ръководството:

1. Росица Вълчева Грудева - директор на дирекция "Правно-нормативна дейност";

2. Лилия Пламенова Бочева - директор на дирекция "Човешки ресурси";

3. Боряна Цветкова Цветкова-Василева – ИД директор на дирекция “Планиране и управление на бюджета”;

4. Цветелина Кирилова Павлова - заместник-директор на дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”;

5. Бориана Бойкова Пиперкова - началник отдел „Методическа и контролна дейност, служебно-договорни отношения“ - дирекция „Правно-нормативна дейност“;

6. Румен Иванов Гигов, д-р – началник на отдел „Труд и работна заплата и административно обслужване“ – дирекция „Планиране и  управление на бюджета.

Представители на организациите по чл. 242 от ЗМВР:

Национален полицейски синдикат (НПС):

7. Румен Красимиров Пелев – президент на Национален полицейски синдикат (НПС).

8. Иван Димитров Давидов – член на УС на НПС.

9. Васил Алексиев Алексиев - член на УС на НПС.

Национален синдикат на гражданската администрация (НСГА):

10. Христо Василев Христов - председател на Национален синдикат на гражданската администрация (НСГА).

11. Еми Симеонова Милачкова - главен секретар на НСГА.

12. Силвия Иванова Илиева член на УС на НСГА.

Национален синдикат на пожарникарите и спасителите “Огнеборец” (НСПС „Огнеборец”):

13. Венцислав Павлов Станков - президент на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите “Огнеборец” (НСПС “Огнеборец”).

14. Митко Борисов Николов - вицепрезидент на НСПС „Огнеборец“.

15. Юлиян Веселинов Колев - член на УС на НСПС “Огнеборец”.

Синдикална федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи (СФСМВР):

16. Валентин Петров Попов - председател на УС на Синдикална федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи (СФСМВР).

17. Генади Тенев Тенев - зам.-председател на УС на СФСМВР.

18. Емилиян Цветанов Недялков - член на УС на СФСМВР.

Синдикат на служителите в МВР (ССМВР):

19. Иван Борисов Павлов - председател на УС на Синдикат на служителите в МВР (ССМВР).

20. Десислава Иванова Банкова - главен секретар на ССМВР.

21. Иво Живов Тодоров - член на УС на ССМВР.

Синдикален алианс сигурност в МВР (САСМВР):

22. Лукан Великов Лазарски - председател на УС на Синдикален алианс сигурност в МВР (САСМВР).

23. Мартин Тодоров Бонов - зам.-председател на УС на САСМВР.

24. Боян Любенов Славев - зам.-председател на УС на САСМВР.

Национален синдикат "Полиция" (НСП):

25. Калин Атанасов Ников - управител на Национален синдикат „Полиция (НСП).

26. Венцислав Петков Кирчев - член на УС н НСП.

27. Живко Петров Жеков - член на УС на НСП.

Синдикално сдружение "Защита":

28. Михаил Василев Узунов - председател на УС на Синдикално сдружение "Защита"

29. Атанас Иванов Паракосов - старши инспектор, началник група "КП" в РУ-Чепеларе при ОДМВР-Смолян

30. Ваклин Милчев Йорданов - старши инспектор, началник група "ОДГ" в ГПУ-Златоград при ОДМВР-Смолян

Секретари на ССП:

Маргарита Спасова.

Магдалена Митрева.
 
 
Заповед №8121з-790/31.07.2020 г. за изменение на заповед № 8121з-791/13.06.2017 г. (файл)

Заповед №8121з-742/01.07.2019 г. за допълнение на заповед № 8121з-791/13.06.2017 г. (файл)

Заповед №8121з-29/09.01.2019 г. за изменение на заповед № 8121з-791/13.06.2017 г. (файл)

Заповед №8121з-1547/10.12.2018 г. за изменение и допълнение на заповед №8121з-791/13.06.2017 г. (файл)

Заповед № 8121з-1449/12.11.2018 г. за изменение и допълнение на заповед № 8121з-791/13.06.2017 г. (файл)

Заповед №8121з-1006/17.08.2018 г. за изменение и допълнение на заповед № 8121з-791/13.06.2017 г. (файл)

Заповед № 8121з-449/25.04.2018 г. за изменение и допълнение на заповед № 8121з-791/13.06.2017 г. (файл)

Заповед № 8121з-270/13.03.2018 г. за изменение и допълнение на заповед № 8121з-791/13.06.2017 г. (файл)

Заповед № 8121з-1386/13.11.2017 г. за изменение и допълнение на заповед № 8121з-791/13.06.2017 г. (файл)

Заповед № 8121з-1170/11.09.2017 г. за изменение и допълнение на заповед № 8121з-791/13.06.2017 г. (файл)
 
Заповед рег. № 8121з-791/13.06.2017 г., за устройството и състава на Съвета за социално партньорство в Министерството на вътрешните работи