МВР

ССП в МВР

 

Документи

 

Заповед за обявяване на изменение на Правилата за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в Министерството на вътрешните работи (файл)

Заповед за обявяване на Правила за организацията на дейността на Комисиите за социален диалог в Министерството на вътрешните работи (файл)

Заповед на министъра на вътрешните работи за обявяване на правилата за организацията и дейността на ССП

Правила за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в Министерството на вътрешните работи