МВР

ССП в МВР

 

Заседания

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Правилата за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в МВР, ССП-МВР провежда редовни заседания веднъж на всеки три месеца. Съгласно чл. 12, ал. 1, по искане на всяка от страните, ССП-МВР може да провежда и извънредни
заседания. Заседанията се протоколират и подписват от ръководителя и секретаря на ССП.
 
Стенограма от редовно заседание, проведено на 28.07.2020 г. (файл)

Протокол от редовно заседание, проведено на 28.07.2020 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание, проведено на 05.03.2020 г. (файл)

Протокол от редовно заседание, проведено на 05.03.2020 г. (файл)

Стенограма от извънредно заседание, проведено на 23.12.2019 г. (файл)

Протокол от извънредно заседание, проведено на 23.12.2019 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание, проведено на 07.11.2019 г. (файл)

Протокол от редовно заседание, проведено на 07.11.2019 г. (файл)

Стенограма от извънредно заседание, проведено на 27.08.2019 г. (файл)

Протокол от извънредно заседание, проведено на 27.08.2019 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание, проведено на 25.07.2019 г. (файл)

Протокол от редовно заседание, проведено на 25.07.2019 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание, проведено на 30.04.2019 г. (файл)

Протокол от редовно заседание, проведено на 30.04.2019 г. (файл)

Стенограма от среща на ръководството на МВР с представители  на синдикалните организации в министерството, проведена на 25.02.2019 г. (файл)

Протокол от среща на ръководството на МВР с представители  на синдикалните организации в министерството, проведена на 25.02.2019 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание на 25.01.2019 г. (файл)

Протокол от редовно заседание на 25.01.2019 г. (файл)

Стенограма от среща на ръководството на МВР с представители на синдикалните организации в министерството на 14.12.2018 г. (файл)

Стенограма от извънредно заседание на 07.12.2018 г. (файл)

Протокол от извънредно заседание на 28.11.2018 г. (файл)

Стенограма от извънредно заседание на 28.11.2018 г. (файл)

Протокол от редовно заседание на 25.10.2018 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание на 25.10.2018 г. (файл)

Протокол от проведена среща на 08.10.2018 г. (файл)

Стенограма от проведена среща на 08.10.2018 г. (файл)

Протокол от проведена среща на 21.09.2018 г. (файл)

Стенограма от проведена среща на 21.09.2018 г. (файл)

Протокол от редовно заседание на 25.07.2018 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание на 25.07.2018 г. (файл)

Протокол от извънредно заседание на 25.04.2018 г. (файл)

Стенограма от извънредно заседание на 25.04.2018 г. (файл)

Протокол от редовно заседание на 05.04.2018 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание на 05.04.2018 г. (файл)

Протокол от редовно заседание на 05.02.2018 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание на 05.02.2018 г. (файл)

Протокол от проведена извънредна среща, между министъра на вътрешните работи и представители на организациите по ч. 242 от ЗМВР, на 18.01.2018 г. (файл)

Стенограма от проведена извънредна среща, между министъра на вътрешните работи и представители на организациите по ч. 242 от ЗМВР, на 18.01.2018 г. (файл)

Протокол от проведена извънредна среща на 11.01.2018 г. (файл)

Стенограма от проведена извънредна среща на 11.01.2018 г. (файл)

Протокол от извънредно заседание на 19.12.2017 г. (файл)

Стенограма от извънредно заседание на 19.12.2017 г. (файл)

Протокол от извънредно заседание на 27.10.2017 г. (файл)

Стенограма от извънредно заседание на 27.10.2017 г. (файл)

Протокол от редовно заседание на 12.09.2017 г. (файл)

Стенограма от редовно заседание на 12.09.2017 г. (файл)

Протокол от извънредно заседание на 25.07.2017 г.  (файл)

Стенограма от извънредно заседание на 25.07.2017 г. (файл)

Протокол от извънредно заседание на 29.06.2017 г.

Стенограма от извънредно заседание на 29.06.2017 г.

Протокол от извънредно заседание на Съвета за социално партньорство, проведено на 15.06.2017 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на МВР


Стенограма от извънредно заседание на Съвета за социално партньорство, проведено на 15.06.2017 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на МВР
 

Протокол от извънредно заседание на Съвета за социално партньорство, проведено на 07.03.2017г. от 14.00 ч. в заседателната зала на МВР

 

Стенограма от извънредно заседание на Съвета за социално партньорство, проведено на 07.03.2017г. от 14.00 ч. в заседателната зала на МВР

 

Протокол от среща на ръководството на МВР и синдикалните организации, проведена на 31.01.2017 г.

 

Стенограма от среща на ръководството на МВР и синдикалните организации, проведена на 31.01.2017 г.

 

Протокол от редовно заседание на ССП, проведено на 16.11.2016 г.

 

Стенограма от редовно заседание на ССП, проведено на 16.11.2016 г.

 

Протокол от редовно заседание на ССП, проведено на 10.06.2016 г.

 

Стенограма от редовно заседание на ССП, проведено на 10.06.2016 г.

 

Протокол от редовно заседание на ССП, проведено на 16.02.2016 г.

 

Стенограма от редовно заседание на ССП, проведено на 16.02.2016 г.

 

Протокол от извънредно заседание на ССП, проведено на 10.02.2016 г.

 

Стенограма от извънредно заседание на ССП, проведено на 10.02.2016 г.

 

Протокол от извънредно заседание на ССП, проведено на 08.11.2015 г.

 

Протокол от извънредно заседание на ССП, проведено на 30.10.2015 г.

 

Протокол от извънредно заседание на ССП, проведено на 06.08.2015 г.

 

Стенограма от извънредно заседание на ССП, проведено на 06.08.2015 г.

 

Протокол от извънредно заседание на ССП, проведено на 12.06.2015 г.

 

Протокол от редовно заседание на ССП, проведено на 17.04.2015 г.

 

Протокол от извънредно заседание на ССП на 08.04.2015 г.

 

Стенограма от извънредно заседание на ССП на 08.04.2015 г.

 

Протокол от редовно заседание на ССП, проведено на 31.03.2015 г.

 

Протокол от проведена среща на ръководството на МВР със синдикалните организации в МВР, на 27.01.2015 г.