МВР

Медицински институт на МВР

 

Дирекция

Директор

Старши комисар проф. д-р Илия А. Баташки, д.м.

Възпитаник на ВМИ Пловдив. Магистър и доктор по медицина, професор по обща хирургия при МИ - МВР. Автор и съавтор на повече от 160 публикации в областта на хирургията, гинекологията, социалната медицина, общата патология, вътрешните болести и здравния мениджмънт. Съавтор в три учебника по хирургия за студенти по медицина, дентална медицина и спешна хирургия. Съавтор в тритомник по "Пластична, възстановителна и естетична  хирургия" и монография "Слабинни хернии", с множество оригинални приноси и методики. Член на Българското хирургическо дружество.

Главна медицинска сестра


Мария Драгомирова

Магистър по управление на здравни грижи и магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве.