МВР

Медицински институт на МВР

 

Дирекция

Директор

Director_MI-MVR2
Проф. д-р Илия Баташки, д.м.

Главна медицинска сестра


Мария Драгомирова, д.м.

Магистър по управление на здравни грижи и магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве.