МВР

Медицински институт на МВР

 

Рехабилитация и долекуване 

Вътрешни правила /pdf/

 

През годините голямо значение е отдавано на изграждането на санаториалната база и развитието на почивно – санаториалното дело. В отделни периоди, санаториуми са разкрити в Хисаря през 1953г., в Банкя /  1962г. /, Варна / 1975г. /, които в настоящия момент са болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиали на Медицински институт - МВР, сключили договои с Националната здравно осигурителна каса и Националния осигурителен институт.

Болница за продължително лечение и рехабилитация - филиал  Варна 

Клинични пътеки /doc/

Показания и противопоказания /doc/

Ценоразпис

адрес: 9006 Варна, Св.Константин и Елена, тел.: 052/652496, 052/652501, факс: 052/361438,  
e-mail: [email protected]

 

Болница за продължително лечение и рехабилитация -филиал Хисаря

Клинични пътеки /doc/

Показания и противопоказания /doc/

Ценоразпис

Адрес- 4180 гр. Хисаря, ул. “Ив.Вазов” №2, тел.: 0337/62146,  факс: 0337/62052;
e-mail: [email protected]

 Болница за продължително лечение и рехабилитация - филиал Банкя

Клинични пътеки /doc/

Показания и противопоказания /doc/

Ценоразпис

Адрес- 1320 гр. Банкя, ул. “Хисаря”№2, тел.: 02/9822670; e-mail: [email protected]