МВР

АПН

 

Документи

 

 

Ако желаете да станете член на “АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ” е необходимо да попълните следните документи:

 

     Заявление за приемане на член на “АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ” (doc - 28k)

     Анкетна карта (doc - 28k)

     Формуляр за издаване на карта на членовете на АПН (doc - 33k)

 

След попълването им ги изпратете на адрес:

София - 1784

бул. "Цариградско шосе" 147


  Банкова сметка на АПН
  Българска банка за развитие АД - София
  BIC: NASBBGSF
  IBAN: BG27NASB96201010875501