МВР

АПН

 

06 ноември 2015

Дарителската кампания за набиране на средства за построяване на Паметник на загиналите полицаи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, КОЛЕГИ,

Продължава дарителската кампания за набиране на средства за построяване на Паметник на загиналите полицаи.
   Средствата могат да бъдат внесени по откритата набирателна сметка на Асоциацията на полицейските началници
№ IBAN BG 14 RZBB 9155 1060 6210 03 BGN и BICRZBBBGSF на Райфайзенбанк - Главен офис София.

   От дарителската кампания до момента по сметката за събиране на средства са
налични 32 725.58 лeва 
 
Допълнителна информация ще можете да получавате на тел. 982 35 30,
моб. 0884 573 888.
   Организационен комитет по изграждане на Паметника


 

 

Изображения

 23 май 2017 | 18:09