МВР

Дирекция "ВС"

 

Новини

Официално посощение на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ старши комисар Румен Ганев в Министерство на вътрешните работи на Република Македония

   По покана на заместник-министъра на вътрешните работи на Република Македония г-н Деян Андонов в периода 05 – 06 февруари 2018 г. на официално посещение бе директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ и регионален координатор на Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност NERCISU – старши комисар Румен Ганев. Той бе придружен от зам.-директора – старши комисар Павлин Коджахристов, и от инспектор Милен Иванов, и д-р Красимира Василева.   

   Делегацията бе приета от министъра на вътрешните работи на Р Македония г-н Оливер Спасовски, който подчерта, че на Балканите трябва да се „познаваме лично, да си сътрудничим и да работим заедно“. Той изрази задоволството си от усилията, които България полага за стабилността на региона и за преодоляване на историческите предразсъдъци, както и за подкрепата в европейския път на Македония. Посочи ползотворните срещи, които е имал с министър Валентин Радев по темите за миграцията, тероризма и организираната престъпност, както и за съвместните усилия по охраната на общата ни граница.

   Министър Спасовски изказа своята готовност за съдействие в намирането на конструктивни мерки за съвместни дейности и реализиране на различни форми на регионално и двустранно сътрудничество на отделите за вътрешна сигурност на министерствата на двете страни, което да обезпечи активизирането на двустранните контакти, обмена на информация и на добри практики.

   Старши комисар Румен Ганев благодари за оказаното внимание и се присъедини към позицията, че регионалното сътрудничесто е гарант за по-голяма резултатност на работата на звената за вътрешна сигурност. В подкрепа, той представи двугодишните резултатите от мрежовата работа на антикорупционните структури в рамките на регионалната мрежа NERCISU, чийто координатор и инициатор е. Той представи възможностите за дейност по сформиране на съвместни експертни екипи и техни съвместни оперативни действия, както и партньорската работата по проекти с използването на финансовите лостове на европейските програми.

   Старши комисар Румен Ганев обърна внимание и на приоритетите на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз за постигане на по-силен, стабилен и солидарен съюз. Поддържането на добросъседски отношения и регионално сътрудничество за ефективни механизми за повишаване на сигуростта на ЕС, на гражданите на ЕС, укрепването на контрола по границите и по-ефективното управление на миграционните процеси е фокусът на усилията на българското правителство.    

   Старши комисар Румен Ганев предостави на министър Спасовски изданието на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на ЕС.

   Българската делегация проведе среща с директора на Полицията – г-н Лазо Велковски. Разменени бяха мнения за възможностите за оперативно сътрудничество. Дискутирана бе и темата за работата с обществото, за прозрачността и за представяне на постиженията на службите в справянето с престъпността и корупцията, за да може да се изгражда доверието на гражданите в полицията.  

   В рамките на две работни срещи българската делегация разговаря с представители на служителите на отдел „Вътрешен контрол, наказателно разследване и професионални стандарти“, чийто ръководител е г-н Деян Андонов. Бяха дискутирани професионални въпроси относно методи и тактики на разследване, принципи на провеждане на тестове за интегритет, срещаните трудности и преодолени нормативни препятствия от страна на ДВС-МВР, обменени бяха позиции относно законодателните рамки на двете страни.

   Директорите на двете дирекции договориха конкретни съвместни действия през настоящата година по участия в обучения, сформиране на съвместни разследващи екипи, както и участие в проекти на ДВС-МВР по европейски програми.

05 фев 2018

Дирекция „Вътрешна сигурност“ с две отличия „Полицай на годината 2017“

   За поредна година на специална церемония "Полицай на годината 2017" на 22 декември 2017 г. в Националния дворец на културата бяха отличени полицейски служители и колективи, доказали висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения.

   Бяха връчени четири индивидуални и четири колективни награди.

   Индивидуална поощрителна награда „Полицай на годината 2017“ бе дадена на комисар Кирил Златков, началник на отдел при дирекция „Вътрешна сигурност” на МВР за проведени значими полицейски операции, в резултат на които са неутрализирани действията на организирани престъпна групи с участието на служители на МВР.

   Поощрителна награда бе присъдена на служителите на сектор 2 на отдел 4 при дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР, работили през годината по множество случаи, добили широк обществен отзвук и със значителни резултати.

22 дек 2017

Коледен поздравителен адрес на старши комисар Румен Ганев, директор на дирекция "Вътрешна сигурност"-МВР

   Уважаеми колеги,

   В началото на годината ни предвещаваха, че годината на петела ще бъде с ново начало и разбуждане, година на успехите и триумфа, но и на конфликтите и пр., и пр. Дали всичко се сбъдна не знам, но в края й анализаторката Мариан Сорсман заключава кратко: „...беше година на разрушения и отчаяния“. Безспорно за всеки тя има своите измерения и цветове.

   При нас определено се случиха много и то значими събития. В дирекцията постъпиха на работа 18 служители, бяха преназначени на по-висока длъжност 24 служители, в дирекцията се родиха 6 бебета, нови граждани на страната ни.

   С много усилия и труд, и съвсем заслужено, дирекцията получи награди и отличия, спечели  проекти. Някои ще кажат: „Е, имахте шанс“. Но не бих се съгласил, защото шансът идва при подготвения, при можещия. А ние работихме за това, да сме можещи и професионалисти, да успяваме, да се справяме с предизвикателствата, изправени пред нас почти всеки ден. На не малко изпитания бяхме подложени, продиктувани от динамиката около нас, а и извън нас, динамика на процеси, които хвърляха проекция върху всеки един. Справянето с тях понякога го виждахме невъзможно, друг път оцетявахме за нереално, но както казва Чърчил: „Песимистът вижда трудности във всяка възможност, жизнеспособният вижда възможности във всяка трудност“. Дали успяхме всяка възможност да използваме и нереалното да правим реално? Повече с трудности ли се оправдавахме, или повече намирахме решения? Това всеки сам ще прецени и ще си даде равносметка, но винаги има какво още да се желае, защото който не напредва всеки ден, значи всеки ден изостава, ни съветва Конфуций.

   Това, което мога да кажа е, че ние винаги опитвахме, пречките не ни отказваха и винаги действахме. Действахме, борихме се, постигахме, лишавахме се от спокойствието за да останем верни на мисията, на която сме се отдали, с убеждението, че тя ни прави достойни.

   Такива останете и занапред, колеги!

   В навечерието на Коледа ви пожелавам весели празнични дни, топлина и семеен уют, и останете с вярата, че в Коледната нощ се случват чудеса. Те наистина се случват, стига силно да ги желаете!

   А Новата година, освен с пълни чаши, посрещнете и с оптимизъм. Нека бъде здрава тя за вас и вашите семейства, живейте в мир и сговор, находчиви бъдете и намирайте формулата на късмета, за да се множат успехите и мечтите ви да се сбъдват, вярвайте в доброто, правете добро, то все пак побеждава! 

                      Весели празници и честита да бъде Нова 2018 година!

                                     старши комисар Румен Ганев, директор

20 дек 2017

Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР е с награда за постигнато ниво над средно европейското за учеща организация, 2017

   Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР се включи в организираното от Института за публична администрация /ИПА/ апробиране на  онлайн оценка „Учеща ли е Вашата организация?“ Това е сравнително нов инструмент, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни в Европа и по света.  Той дава отлична възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др., както и сравняване с други организации и намиране на полезни ориентири за усъвършенстване в областта на развитието и усъвършенстването.

   70 централни и териториални администрации в България, участващи в тази инициатива през 2017 г. получават над 50 точки. Средно точките за българските администрации през годината са 66 т., а  средно за чуждестранните организации е 74 т.

   Включилите се от системата на МВР в онлайн оценката 2017 г., само дирекция "Вътрешна сигурност" получава резултат повече от средно европейското ниво – 75 т. За това високо ниво за учеща организация, дирекция "Вътрешна сигурност"- МВР бе номинирана на трето място от администрациите в България, постигнали първите шест най-високи резултати.

   На церемонията на 14.12.2017 г., при връчването на плакета, д-р Василева благодари на комисията, от името на директора на ДВС-МВР старши комисар Румен Ганев, за дадената висока оценка и се присъедини към убеждението на изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, че за да е учеща дадена организация е от значение отвореността на ръководителя й към ученето. Тя сподели, че и двамата директори на дирекцията са докторанти, които през настоящата 2017 г. са подкрепили участието на 2/3 от служителите на ДВС-МВР поне в едно обучение, а има и такива с по 2-3 участия, а 1/3 от служителите са били включени в международен професионален обмен и обучения на три континенти – Европа, Азия, Америка. Това спомага за надграждане и разширяване на знания, компетенции и мироглед, които се прилагат в успешни оперативни практики.

   Общ рейтинг на учещите администрации 2017

http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/reyting_na_ucheshchite_organizacii_2017.pdf

  Повече информация:

http://www.ipa.government.bg/bg/novini/reyting-na-ucheshchite-administracii-za-2017-g

14 дек 2017

Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР с награда за добри практики и иновации в добро управление

   Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР се включи в конкурса за добри практики и иновации от дейността на администрацията, организиран от Института за публична администрация /ИПА/. Той бе проведен в три направления: 1. Управление на хората; 2. Технологични решения за открито управление; 3. Социална отговорност и социално преприемачество.

   Иновативната разработка на директора на ДВС-МВР старши комисар Румен Ганев съвместно с д-р Красимира Василева, с наименование „Трифункционален модел на добро управление на антикорупционния полицейски орган – дирекция „Вътрешна сигурност“ на Министерство на вътрешнтие работи“, получи награда в най-оспорваното направление на конкурса - „Технологични решения за открито управление“. Разработката включва прилагането на принципите на „добро управление“ в законо-регламентираните функции на ДВС-МВР.

   Номинираните в конкурса добри практики на администрациите, ще бъдат включени в печатно издание на ИПА „Сборник Добри практики, 2017"

   Дирекция „Вътрешна сигурност“ е единствената структура на МВР, отличена с награда в конкурса на ИПА „Добри практики“.

   Повече информация за конкурса:

   http://www.ipa.government.bg/bg/forumi-i-konkursi/konkursi-za-dobri-praktiki/konkurs-za-dobri-praktiki-2017/konkurs-za-dobri

14 дек 2017

Участие на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР в кръгла маса: „Подобряване на трансграничното сътрудничество за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и незаконните дейности в Югоизточна Европа“, Букурещ

   Делегация на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР в състав комисар Павлин Коджахристов, зам.-директор, инспектор Васил Цонев, и д-р Красимира Василева взе участие в работата на кръгла маса на тема: „Подобряване на трансграничното сътрудничество за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и незаконните дейности в Югоизточна Европа“. Тя се проведе в рамките на проект OLAF/2016/D1/063, реализирващ се по  програма Херкулес III, с координатор Главна дирекция „Антикорупция“-МВР, Република Румъния.

   Целта на кръглата маса бе да се допринесе за разработване и съставяне на наръчник на добрите антикорупционни практики на партньорските страни по проекта – Румъния, България, Унгария и Украйна.

   Участниците от България представиха материала, с който ДВС-МВР ще се включи в печатното издание по проекта. Той включва въпросите относно: Законова рамка на ДВС-МВР, Действия на ДВС-МВР, свързани с превенция и противодействие на корупцията и Изграждане на механизъм за противодействие на вътрешната корупция в МВР чрез тестове за интегритет.

   Наръчникът ще бъде отпечатан и разпространен първото тримесечие на 2018 г.

07 дек 2017

Участие на делегация на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР в 17-тата Годишна професионална конференция и Общо събрание на EPAC/EACN

   Директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР старши комисар Румен Ганев и контактното лице на ДВС-МВР в EPAC/EACN д-р Василева взеха участие в 17-тата Годишна професионална конференция и Общо събрание на EPAC/EACN.  Тя се проведе 15-17 ноември 2017 г. в гр. Лисабон с домакин на форума - Главен инспекторат на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи на Република Португалия. Присъстваха 160 ръководители и ключови представители на националните органи за надзор на полицията и органите за борба с корупцията на общо 35 държави-членки на Съвета на Европа и Европейския съюз, както и представители на OLAF и на Европейската комисия. Той бе открит от министъра на вътрешните работи на Португалия г-н Едуардо Арменио до Насцименто Кабрита. Г-н Андреас Wieselthaler, президент на EPAC/EACN и ръководител на Федералното бюро за борба с корупцията на Р Австрия, поздравени участниците и подчерта важността на дискутираната проблематика.

В работата на конференцията бяха включени пет пленарни сесии, фокусирани върху: най-новото развитие на международно и европейско равнище; оценка на корупцията, интегритет и борбата с корупцията; допустимостта на електронни доказателства и видеонаблюдение; злоупотреба с база данни от полицейски служители, нарушаване на служебната тайна; представяне на доклади от съветите за органите за борба с корупцията и органите за надзор на полицията.

   Бяха представени резултатите от работните групи "Управление на риска и анализ на риска" и "Анализ на големи данни, свързани правни аспекти, използване на бази данни".

   Експертна група от Федералното бюро за борба с корупцията на Р Австрия, представи своя разработка по прилагане на управлението на риска. Направен беше общ преглед на стъпките по прилагане на система за управление на риска.

   Делегацията на ДВС-МВР се включи в работата на работната група "Управление на риска и анализ на риска". Директорът – старши комисар Румен Ганев –проведе работни срещи с ръководителите на антикорупционните звена на Сърбия, БЮР Македония, Косово, Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, с които обсъди възможностите за засилване на регионалното сътрудничество.

   Старши комисар Румен Ганев проведе разговор и с г-н Andreas Wieselthaler, президент на EPAC/EACN, на който представи резултатите от втора Регионална среща на звената за вътрешна сигурност от мрежа NERCISU /създадена по негова инициатива/, състояла се октомври 2017 г., София с домакин – ДВС-МВР. Той предаде на г-н Andreas Wieselthaler начертаните мерки за развитие на NERCISU. Те бяха изпратени и до Секретариата на EPAC.

   Работата на форума приключи с разглеждане и приемане на Декларация за работата и стратегическото развитие на мрежите.

   Общото събрание на EPAC прие кандидатурите на двама нови заместник-президенти, поради изтичане на мандата на предходните.

16 ное 2017

Служител на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР с награда в конкурса „Джовани Фалконе“, 2017

   На 31 октомври 2017 г. за девета поредна година бяха връчени наградите „Джовани Фалконе*“. На събитието присъстваха посланикът на Италия Н. Пр. Стефано Балди , г-н Никола Гратери – италиански магистрат, посланикът на Р Румъния Н. Пр. Йон Гъля,   консулът  на Р Румъния и министри.

   Комисар Кирил Златков, началник на отдел в дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР получи наградата за полицаи. Тя се присъжда за смелост, доблест, честност и висок професионализъм.

   *Джовани Фалконе  е италиански прокурор, известен борец срещу мафията в Сицилия, символ на борбата срещу престъпността. След дълга и забележителна кариера той е убит от сицилианската мафия, заедно с жена му и трима техни телохранители, на магистралата край град Капачи през 1992 г.

31 окт 2017