МВР

Дирекция "ВС"

 

Новини

Стратегическият модел на управление на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ в научните среди на CEPOL – от практиката към теорията

   Излезе 17-тото издание на Европейския бюлетин за научни изследвания в правоприлагането на CEPOL /European Union Agency for Law Enforcement Training - Агенция на Европейския съюз за обучение по правоприлагане/, в което е включена и научната разработка „A Contemporary Concept of Management of an Anti-Corruption Authority“.

   Минал през щателната проверка на международната редакционна комисия на Бюлетина от преподаватели и научни работници в Университета в Кеймбридж - Великобритания,  Полицейската академия в Шчитно и Полицейската академия на Чешката република, научният принос на стратегическия модел на управление на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ старши комисар Румен Ганев, в разработка с д-р Красимира Василева, е приет за публикуване. Моделът е базиран на въведени принципите на Европейския съюз за добро управление и отчитане на спецификата на дирекция „Вътрешна сигурност“ като структура на Министерство на вътрешните работи на България.

13 юни 2018

Опитът на дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР включен в Наръчника за добри международни практики, издаден по програмата на OLAF, HERCUL III

   Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР участва като партньор в международния проект, реализиран по програмата на OLAF, HERCUL III с наименование: „Подобряване на  трансграничното сътрудничество за превенция и борба с измамите, корупцията и други свързани престъпления в Югоизточна Европа“ и с координатор Главна дирекция „Антикорупция“-МВР, Румъния. В проекта участваха още Националната служба за защита, Унгария и Националното бюро за борба с корупцията в Украйна.

   Обобщения от съвместната двугодишна работа на партньорските институции, както и обща информация за тях, дейността и постигнатите резултати, с примери за добрите практики на всяка от тях се включиха в изданието Наръчник за добри практики „Подобряване на  трансграничното сътрудничество за превенция и борба с измамите, корупцията и други свързани престъпления в Югоизточна Европа“.

14 май 2018

Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР представи постигнатите резултати за 2017 г.

   На 10 май 2018 г. на среща с министъра на вътрешните работи г-н Валентин Радев, дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР представи отчет на дейността и на получените резултати за предходната 2017 година.

   Старши комисар Румен Ганев, директор на ДВС-МВР, направи анализ на постигнатото от осъществените дейности в различни направления през изминалия период, на база отчетените резултати по основните заложени приоритети на дирекцията. Той постави акцент върху предприетите мерки и действия по линия на противодействието на корупцията. Очерта ефективността от работата по подадени сигнали, включително и тези, получени чрез електронната форма на сайта на министерството  и откритата телефонна линия /02 982 22 22- за граждани и 2 3525 – за служители на МВР/.

   Старши комисар Ганев отдели специално внимание на провежданата политика по повишаване на професионалния капацитет на служителите от дирекцията и съобщи участията в национални и международни обучения, курсове и семинари. Изтъкна и наградата на дирекция от Института за публична администрация за постигнато ниво над средно европейското за учеща организация, 2017.  

   Той посочи като полезни практики работата на дирекцията в различни проекти и международни формати, които дават възможност за разширяването на контактите със сродни институции от съседните Балкански страни и държави членки на ЕС, и широк обмен на професионален опит. Като пример за успешна платформа, установила взаимно професионално доверие между структурите за сигурност и механизъм за активно оперативно регионално сътрудничество той изтъкна
създадената през 2016 г. Мрежа за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност (Network for Enhanced Regional Cooperation of Internal Security Units - NERCISU), в която участват съответните структури към министерствата на вътрешните работи/полицията на Румъния, Македония, Сърбия, Гърция и България. Съвместните усилия са в отговор на новите проявления на престъпните и корупционни дейности, свързани с нелегалния трафик на хора, оръжие, наркотици, в това число и тероризъм. През 2017 г. чрез Мрежата е обменена оперативна информация по над 30 криминални случая. Най-емблематичната е проведената съвместната акция на ДВС-МВР и ГДА-МВР, Румъния на КПП „Дунав мост“ по разбиване на канал за трансфер на бежанци.

Старши комисар Ганев заяви, че дирекцията е наградена освен като Учеща организация за 2017, но тя има постигнати и други отличия, като:

  • Отличие за доблест и заслуги – 1 служител;
  • Почетен знак II степен – 1 служител;
  • Почетен знак III степен – 2-ма слежители;
  • Обявяване на благодарност – 2-ма служители;
  • Писмена похвала за съществен принос със заповед на директора на ДВС – 5 слежители;
  • Полицай на годината, 2017 – 2 поощрителни награди в индивидуална и в колективна категории;
  • Наградата „Джовани Фалконе“ за полицай – 1 служител.

Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР е единствената структура на МВР, отличена с награда в конкурса на ИПА „Добри практики, 2017“ в направление „Технологични решения за открито управление“.

10 май 2018

Спортно отличие по футзал

   В гр. Пловдив се проведе Републиканско първенство по футзал за служители на МВР от 16.04.2018г до 20.04.2018г. В състезанието взеха участие 10 отбора от МВР.Отборите бяха разпределени в две групи от по 5 участника, които по регламент, играха „всеки срещу всеки“ в рамките на два дни.
   Отборът на ДВС попадна в група с отборите на СК „МВР - Пловдив“, РДПБЗН Пловдив, ОДМВР – Русе и СК „Огнеборец - Ловеч“ – РДПБЗН Ловеч. След приключване на груповата фаза служителите на ДВС се класираха на 3-то място в група „Б“, което определи да играят мач за 5 – 6 място в турнира.

   В крайното класиране отборът на ДВС – МВР се класира на 6 място след драматично изгубен мач от СК „Видапол“ – ОДМВР – Видин. На официалната церемония по закриването на турнира получи почетна грамота за взетото участие в Републиканско първенство по футзал за служители на МВР.

20 апр 2018

Официално посощение на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ старши комисар Румен Ганев в Министерство на вътрешните работи на Република Македония

   По покана на заместник-министъра на вътрешните работи на Република Македония г-н Деян Андонов в периода 05 – 06 февруари 2018 г. на официално посещение бе директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ и регионален координатор на Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност NERCISU – старши комисар Румен Ганев. Той бе придружен от зам.-директора – старши комисар Павлин Коджахристов, и от инспектор Милен Иванов, и д-р Красимира Василева.   

   Делегацията бе приета от министъра на вътрешните работи на Р Македония г-н Оливер Спасовски, който подчерта, че на Балканите трябва да се „познаваме лично, да си сътрудничим и да работим заедно“. Той изрази задоволството си от усилията, които България полага за стабилността на региона и за преодоляване на историческите предразсъдъци, както и за подкрепата в европейския път на Македония. Посочи ползотворните срещи, които е имал с министър Валентин Радев по темите за миграцията, тероризма и организираната престъпност, както и за съвместните усилия по охраната на общата ни граница.

   Министър Спасовски изказа своята готовност за съдействие в намирането на конструктивни мерки за съвместни дейности и реализиране на различни форми на регионално и двустранно сътрудничество на отделите за вътрешна сигурност на министерствата на двете страни, което да обезпечи активизирането на двустранните контакти, обмена на информация и на добри практики.

   Старши комисар Румен Ганев благодари за оказаното внимание и се присъедини към позицията, че регионалното сътрудничесто е гарант за по-голяма резултатност на работата на звената за вътрешна сигурност. В подкрепа, той представи двугодишните резултатите от мрежовата работа на антикорупционните структури в рамките на регионалната мрежа NERCISU, чийто координатор и инициатор е. Той представи възможностите за дейност по сформиране на съвместни експертни екипи и техни съвместни оперативни действия, както и партньорската работата по проекти с използването на финансовите лостове на европейските програми.

   Старши комисар Румен Ганев обърна внимание и на приоритетите на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз за постигане на по-силен, стабилен и солидарен съюз. Поддържането на добросъседски отношения и регионално сътрудничество за ефективни механизми за повишаване на сигуростта на ЕС, на гражданите на ЕС, укрепването на контрола по границите и по-ефективното управление на миграционните процеси е фокусът на усилията на българското правителство.    

   Старши комисар Румен Ганев предостави на министър Спасовски изданието на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на ЕС.

   Българската делегация проведе среща с директора на Полицията – г-н Лазо Велковски. Разменени бяха мнения за възможностите за оперативно сътрудничество. Дискутирана бе и темата за работата с обществото, за прозрачността и за представяне на постиженията на службите в справянето с престъпността и корупцията, за да може да се изгражда доверието на гражданите в полицията.  

   В рамките на две работни срещи българската делегация разговаря с представители на служителите на отдел „Вътрешен контрол, наказателно разследване и професионални стандарти“, чийто ръководител е г-н Деян Андонов. Бяха дискутирани професионални въпроси относно методи и тактики на разследване, принципи на провеждане на тестове за интегритет, срещаните трудности и преодолени нормативни препятствия от страна на ДВС-МВР, обменени бяха позиции относно законодателните рамки на двете страни.

   Директорите на двете дирекции договориха конкретни съвместни действия през настоящата година по участия в обучения, сформиране на съвместни разследващи екипи, както и участие в проекти на ДВС-МВР по европейски програми.

05 фев 2018

Дирекция „Вътрешна сигурност“ с две отличия „Полицай на годината 2017“

   За поредна година на специална церемония "Полицай на годината 2017" на 22 декември 2017 г. в Националния дворец на културата бяха отличени полицейски служители и колективи, доказали висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения.

   Бяха връчени четири индивидуални и четири колективни награди.

   Индивидуална поощрителна награда „Полицай на годината 2017“ бе дадена на комисар Кирил Златков, началник на отдел при дирекция „Вътрешна сигурност” на МВР за проведени значими полицейски операции, в резултат на които са неутрализирани действията на организирани престъпна групи с участието на служители на МВР.

   Поощрителна награда бе присъдена на служителите на сектор 2 на отдел 4 при дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР, работили през годината по множество случаи, добили широк обществен отзвук и със значителни резултати.

22 дек 2017