МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Официално посощение на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ старши комисар Румен Ганев в Министерство на вътрешните работи на Република Македония

   По покана на заместник-министъра на вътрешните работи на Република Македония г-н Деян Андонов в периода 05 – 06 февруари 2018 г. на официално посещение бе директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ и регионален координатор на Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност NERCISU – старши комисар Румен Ганев. Той бе придружен от зам.-директора – старши комисар Павлин Коджахристов, и от инспектор Милен Иванов, и д-р Красимира Василева.   

   Делегацията бе приета от министъра на вътрешните работи на Р Македония г-н Оливер Спасовски, който подчерта, че на Балканите трябва да се „познаваме лично, да си сътрудничим и да работим заедно“. Той изрази задоволството си от усилията, които България полага за стабилността на региона и за преодоляване на историческите предразсъдъци, както и за подкрепата в европейския път на Македония. Посочи ползотворните срещи, които е имал с министър Валентин Радев по темите за миграцията, тероризма и организираната престъпност, както и за съвместните усилия по охраната на общата ни граница.

   Министър Спасовски изказа своята готовност за съдействие в намирането на конструктивни мерки за съвместни дейности и реализиране на различни форми на регионално и двустранно сътрудничество на отделите за вътрешна сигурност на министерствата на двете страни, което да обезпечи активизирането на двустранните контакти, обмена на информация и на добри практики.

   Старши комисар Румен Ганев благодари за оказаното внимание и се присъедини към позицията, че регионалното сътрудничесто е гарант за по-голяма резултатност на работата на звената за вътрешна сигурност. В подкрепа, той представи двугодишните резултатите от мрежовата работа на антикорупционните структури в рамките на регионалната мрежа NERCISU, чийто координатор и инициатор е. Той представи възможностите за дейност по сформиране на съвместни експертни екипи и техни съвместни оперативни действия, както и партньорската работата по проекти с използването на финансовите лостове на европейските програми.

   Старши комисар Румен Ганев обърна внимание и на приоритетите на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз за постигане на по-силен, стабилен и солидарен съюз. Поддържането на добросъседски отношения и регионално сътрудничество за ефективни механизми за повишаване на сигуростта на ЕС, на гражданите на ЕС, укрепването на контрола по границите и по-ефективното управление на миграционните процеси е фокусът на усилията на българското правителство.    

   Старши комисар Румен Ганев предостави на министър Спасовски изданието на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на ЕС.

   Българската делегация проведе среща с директора на Полицията – г-н Лазо Велковски. Разменени бяха мнения за възможностите за оперативно сътрудничество. Дискутирана бе и темата за работата с обществото, за прозрачността и за представяне на постиженията на службите в справянето с престъпността и корупцията, за да може да се изгражда доверието на гражданите в полицията.  

   В рамките на две работни срещи българската делегация разговаря с представители на служителите на отдел „Вътрешен контрол, наказателно разследване и професионални стандарти“, чийто ръководител е г-н Деян Андонов. Бяха дискутирани професионални въпроси относно методи и тактики на разследване, принципи на провеждане на тестове за интегритет, срещаните трудности и преодолени нормативни препятствия от страна на ДВС-МВР, обменени бяха позиции относно законодателните рамки на двете страни.

   Директорите на двете дирекции договориха конкретни съвместни действия през настоящата година по участия в обучения, сформиране на съвместни разследващи екипи, както и участие в проекти на ДВС-МВР по европейски програми.

05 фев 2018

Дирекция „Вътрешна сигурност“ с две отличия „Полицай на годината 2017“

   За поредна година на специална церемония "Полицай на годината 2017" на 22 декември 2017 г. в Националния дворец на културата бяха отличени полицейски служители и колективи, доказали висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения.

   Бяха връчени четири индивидуални и четири колективни награди.

   Индивидуална поощрителна награда „Полицай на годината 2017“ бе дадена на комисар Кирил Златков, началник на отдел при дирекция „Вътрешна сигурност” на МВР за проведени значими полицейски операции, в резултат на които са неутрализирани действията на организирани престъпна групи с участието на служители на МВР.

   Поощрителна награда бе присъдена на служителите на сектор 2 на отдел 4 при дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР, работили през годината по множество случаи, добили широк обществен отзвук и със значителни резултати.

22 дек 2017

Коледен поздравителен адрес на старши комисар Румен Ганев, директор на дирекция "Вътрешна сигурност"-МВР

   Уважаеми колеги,

   В началото на годината ни предвещаваха, че годината на петела ще бъде с ново начало и разбуждане, година на успехите и триумфа, но и на конфликтите и пр., и пр. Дали всичко се сбъдна не знам, но в края й анализаторката Мариан Сорсман заключава кратко: „...беше година на разрушения и отчаяния“. Безспорно за всеки тя има своите измерения и цветове.

   При нас определено се случиха много и то значими събития. В дирекцията постъпиха на работа 18 служители, бяха преназначени на по-висока длъжност 24 служители, в дирекцията се родиха 6 бебета, нови граждани на страната ни.

   С много усилия и труд, и съвсем заслужено, дирекцията получи награди и отличия, спечели  проекти. Някои ще кажат: „Е, имахте шанс“. Но не бих се съгласил, защото шансът идва при подготвения, при можещия. А ние работихме за това, да сме можещи и професионалисти, да успяваме, да се справяме с предизвикателствата, изправени пред нас почти всеки ден. На не малко изпитания бяхме подложени, продиктувани от динамиката около нас, а и извън нас, динамика на процеси, които хвърляха проекция върху всеки един. Справянето с тях понякога го виждахме невъзможно, друг път оцетявахме за нереално, но както казва Чърчил: „Песимистът вижда трудности във всяка възможност, жизнеспособният вижда възможности във всяка трудност“. Дали успяхме всяка възможност да използваме и нереалното да правим реално? Повече с трудности ли се оправдавахме, или повече намирахме решения? Това всеки сам ще прецени и ще си даде равносметка, но винаги има какво още да се желае, защото който не напредва всеки ден, значи всеки ден изостава, ни съветва Конфуций.

   Това, което мога да кажа е, че ние винаги опитвахме, пречките не ни отказваха и винаги действахме. Действахме, борихме се, постигахме, лишавахме се от спокойствието за да останем верни на мисията, на която сме се отдали, с убеждението, че тя ни прави достойни.

   Такива останете и занапред, колеги!

   В навечерието на Коледа ви пожелавам весели празнични дни, топлина и семеен уют, и останете с вярата, че в Коледната нощ се случват чудеса. Те наистина се случват, стига силно да ги желаете!

   А Новата година, освен с пълни чаши, посрещнете и с оптимизъм. Нека бъде здрава тя за вас и вашите семейства, живейте в мир и сговор, находчиви бъдете и намирайте формулата на късмета, за да се множат успехите и мечтите ви да се сбъдват, вярвайте в доброто, правете добро, то все пак побеждава! 

                      Весели празници и честита да бъде Нова 2018 година!

                                     старши комисар Румен Ганев, директор

20 дек 2017

Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР е с награда за постигнато ниво над средно европейското за учеща организация, 2017

   Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР се включи в организираното от Института за публична администрация /ИПА/ апробиране на  онлайн оценка „Учеща ли е Вашата организация?“ Това е сравнително нов инструмент, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни в Европа и по света.  Той дава отлична възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др., както и сравняване с други организации и намиране на полезни ориентири за усъвършенстване в областта на развитието и усъвършенстването.

   70 централни и териториални администрации в България, участващи в тази инициатива през 2017 г. получават над 50 точки. Средно точките за българските администрации през годината са 66 т., а  средно за чуждестранните организации е 74 т.

   Включилите се от системата на МВР в онлайн оценката 2017 г., само дирекция "Вътрешна сигурност" получава резултат повече от средно европейското ниво – 75 т. За това високо ниво за учеща организация, дирекция "Вътрешна сигурност"- МВР бе номинирана на трето място от администрациите в България, постигнали първите шест най-високи резултати.

   На церемонията на 14.12.2017 г., при връчването на плакета, д-р Василева благодари на комисията, от името на директора на ДВС-МВР старши комисар Румен Ганев, за дадената висока оценка и се присъедини към убеждението на изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, че за да е учеща дадена организация е от значение отвореността на ръководителя й към ученето. Тя сподели, че и двамата директори на дирекцията са докторанти, които през настоящата 2017 г. са подкрепили участието на 2/3 от служителите на ДВС-МВР поне в едно обучение, а има и такива с по 2-3 участия, а 1/3 от служителите са били включени в международен професионален обмен и обучения на три континенти – Европа, Азия, Америка. Това спомага за надграждане и разширяване на знания, компетенции и мироглед, които се прилагат в успешни оперативни практики.

   Общ рейтинг на учещите администрации 2017

http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/reyting_na_ucheshchite_organizacii_2017.pdf

  Повече информация:

http://www.ipa.government.bg/bg/novini/reyting-na-ucheshchite-administracii-za-2017-g

14 дек 2017