МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Честит Празник на служителите на МВР – 5 юли

   По повод Празника на служителите на МВР - 5 юли

   Да работиш въпреки несгодите и да намираш път напред.

   Да работиш въпреки недоверието общо и да запазиш своя дух.

   Да работиш където доборото и злото се сражават и така бързо те се разминават, че понакога оставаш сам и се чудиш за посоката.

   Да работиш при обругаване на ценности и норми, и да запазиш преданост и обич. 

   Да работиш на ръба между кислорода и въглерода, и да оцеляваш прав.

   Да попадаш сред среди различни и да си останеш пак лоялен.

   Да  намираш сили, ако след удар паднеш, пак да се изправиш.

   И ако си се съхранил след всички бури и завихрени циклони, значи ти на този свят си отреден с мисия да служиш.

   Значи си роден, на този ден  - 5 юли - да празнуваш.

   Да гледаш хората до теб, може с поглед уморен, но пълен с достойнство.

   Така че и децата покрай теб да кажат: „Ти си моят идол и герой“.

   А в този ден, ще се обърна убеден: Искам още аз от вас Колеги, защото трябва да сме стожер и да устоим, и винаги съдбата ний с крачки няколко напред да изпреварваме. Днес светът се движи тъй бързо, че често тези, които казват, че не може нещо да се направи, биват прекъсвани от онези, които вече го правят. Така, съмняващите се и безучастните се оказват подготвени за свят, който вече е отминал и не съществува.

   И ако според Чърчил “Успехът е способността да се движиш от един провал към друг, без да губиш ентусиазъм”, то аз ще заявя, че: Успехът е способността да се движиш от един успех към друг, без да се самозабравящ.

   И за да сте готови само за успехи Колеги, аз от сърце ви пожелавам здраве, сили, бодрост и увереност, че съм до вас, за да продължаваме в екипност.

   Благодаря на всички ви, които с упорития си труд допринасяте за постигнатото от Дирекцията.

   А с награда по случай професионалния празник на МВР – 5 юли  отличавам следните служители от ДВС-МВР:

  • Със заповед на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“–МВР с Обявяване на благодарност с парична награда в размер на 120 лв.: инспектор Момчил Пенев, инспектор Ивайло Дамянов, инспектор Надя Денинска;
  • Със заповед на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“–МВР с Писмена похвала: инспектор Александър Семерджиев, инспектор Анатоли Вълов;
  • С повишение в степен на длъжност: инспектор Атанас Калайджиев, инспектор Вилислав Демиревски, инспектор Петьо Стоянов, инспектор Севдалин Банков, инспектор Павел Недялков, инспектор Георги Вълчев, инспекторПетър Мустаков, инспектор Георги Пелтеков, инспектор Велизар Шарланджиев, инспектор Красимир Рачев, инспектор Теди Велев.

       По случай Празника на МВР са наградени:

  • Със заповед на главния секретар на МВР с Писмена похвала: инспектор Ивайло Пелев;
  • Със заповед на министъра на вътрешните работи с Почетен знак III степен: комисар Георги Георгиев.

   Честит празник, Колеги!

   старши комисар Румен Ганев, директор

   05 юли 2018 г.

05 юли 2018

Да си полицай е мисия!

   „Да си полицай е мисия!“, написа резолюция директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ старши комисар Ганев на докладната на разузнавач Ивайло Пелев в сектор 2 на отдел 4 на ДВС-МВР.

   Същият докладва за установеняване на 20 юни 2018 г. на извършители на престъпление от общ характер по чл. 234 НК.

   Професионализмът и находчивостта му се натъкват на предаването на кашони цигари без бандерол, като неволен свидетел на действието по време на обедната му почивка.

   Бързата и адекватна реакция на разузнавач Пелев водят до задържане на извършителите – Илия Илиев и Боян Стефанов.  

   Лоялност проявява и колегата Николай Илиев, служител на 02 РУ Плевен, който сигнализира за предоставен му подкуп от 2000 лв. от нарушителите на закона в разигралия се случай.

   Да, професионализъм, готовност за реакция във всеки миг и лоялност притежават нашите колеги, приели професията си полицай за мисия.

20 юни 2018

Стратегическият модел на управление на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ в научните среди на CEPOL – от практиката към теорията

   Излезе 17-тото издание на Европейския бюлетин за научни изследвания в правоприлагането на CEPOL /European Union Agency for Law Enforcement Training - Агенция на Европейския съюз за обучение по правоприлагане/, в което е включена и научната разработка „A Contemporary Concept of Management of an Anti-Corruption Authority

   Минал през щателната проверка на международната редакционна комисия на Бюлетина от преподаватели и научни работници в Университета в Кеймбридж - Великобритания,  Полицейската академия в Шчитно, Полша и Полицейската академия на Чешката република, научният принос на стратегическия модел на управление на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ старши комисар Румен Ганев, в разработка с д-р Красимира Василева, е приет за публикуване. Моделът е базиран на въведени принципите на Европейския съюз за добро управление и отчитане на спецификата на дирекция „Вътрешна сигурност“ като структура на Министерство на вътрешните работи на България.

13 юни 2018