МВР

ДОМП

 

ДИРЕКТОР

6706057289Георги Кашинов
е роден през 1967 г. в гр. Самоков. Висшето си образование завършва във ВНВАУ „Г. Димитров”, гр. Шумен специалност „Земна артилерия” с бакалавърска степен по гражданска специалност „Инженерпо изчислителна техника” през 1989 г. През периода 1989-1997 г. служи в поделение 44270 и под 72345 – Вътрешни войски гр. София като командир на взвод, командир на батарея и началник служба АВ, а през периода 1997 г. - 1999 г. завършва редовен пълен курс на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски” специалност”Управление на оперативно-технически формирования, ракетни войски и артилерия”. От 1999 г. до 2000 г. служи като заместник началник на жандармерийско подразделение, към Жандармерийско съединение – гр. София – Национална служба „Жандармерия”, а от началото на 2000 г. започва работа като експерт в сектор „Бойна и мобилизационна готовност” – Национална служба „Жандармерия”, от 2006 г. до 2009 г. специалист І ст. в сектор „ОДЦ - УКОМП” към Главна дирекция на полицията, а до 2010 г. началник на сектор „ОДЦ - УКОМП” в Главна дирекция „Охранителна полиция”. От 2010 г. до 2015 е в дирекция „ОМП” и отдел „ОМП”-ГДПБЗН като последователно заема следните длъжностиначалник сектор „Управление при извънредни ситуации”и зам. директор той и началник отдел „Оперативна готовност”.
От 2015 г. е директор на дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка” - МВР.