МВР

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)"

 

Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) е специализирана структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

 

Виж всички

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ ДИРЕКЦИЯ АФКОС - МВР