МВР

ОД Ямбол

 

12 юни 2009

Лагер-школа "За моята безопасност"

    За трета поредна година в ОД на МВР - Ямбол функционира школа “За моята безопасност”, в която са включени ученици от ОУ “Димчо Дебелянов”, гр. Ямбол. По предварително разработени учебни планове децата бяха запознавани със спецификата на полицейската работа, с правата и задълженията им като граждани, с безопасността на движението и много други теми, отнасящи се до тяхното поведение.
    Като финал на тригодишното обучението беше организиран едноседмичен лагер за 25-те деца от школата. Считаме, че това позволи всичко научено на теория да се приложи и като практическо обучение с цел, изграждане на модели на безопасно поведение. По време на лагера имаше часове по усвояване на техники за самозащита, оказване на първа помощ на пострадали, решаване на листовки по безопасност на движението и други полезни занятия.
     Лагер-школата “За моята безопасност” беше напълно безплатна за децата, тъй като ОД на МВР – Ямбол представи проект пред Постоянната работна група на МВР “Полицията в близост до обществото”, а проектът беше финансиран с 5 000 лв. Практическото обучение се проведе в лесопарк “Бакаджик” – хижа “Индже Войвода” през периода 13 юни – 20 юни, 2008 г. Ръководител беше регионалният говорител на МВР Катя Няголова. На финала участниците получиха удостоверения за завършена школа “За моята безопасност”, както и много подаръци.

 

Изображения

 23 май 2017 | 17:38