МВР

ОД Ямбол

 

14 сеп 2018

Традиционна акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Практически препоръки за ученици, родители и шофьори

 

За ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия с деца от 1 септември до 31 октомври 2018 г. се провежда традиционната акция на полицията "Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!".

Тази година дните от 24 до 30 септември са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност.

Във връзка със сигурността на децата при откриването на  учебната 2018/2019 г. ОДМВР Ямбол е изпълнила редица мероприятия за недопускане нарушения на обществения ред и други инциденти, които биха помрачили празника и ежедневието на най-малките ученици. Създадена е организация при провеждане на тържествата на 17 септември, полицейски служители да следят за обезпечаване на обществения ред и сигурността в районите на всички училища и детски градини в Ямболска област, а пътни полицаи ще осъществяват засилен контрол за осигуряване на безопасно движение.
Служители от сектор „Пътна полиция“-Ямбол и експерти от РУО-Ямбол, ще изготвят графици за провеждане на беседи по пътна безопасност с деца и ученици от учебните заведения в региона.  
Проведени са работни срещи с директорите на детски и учебни заведения, на които са обсъдени мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Актуализирани са начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на МВР.
 От служители на охранителна полиция са извършени охранителни проверки на  оградите на детските и учебните заведения в обслужваната територия. Направени са срещи с ръководствата на охранителните фирми, осъществяващи тяхната охрана. 
Извършени са проверки и са дадени указания към управителите на търговски обекти, намиращи се в близост до учебни и детски заведения за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. Полицейски екипи ще следят за недопускане разпространението на наркотични вещества в районите на детските градини и училищата.
Продължават проверките в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни лица в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. 

Практически препоръки за ученици, родители и шофьори

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

  

На 14.09.2018 г. – Кръстовден, се навършват 113 години от Първия пожарникарски събор в София. На този форум 17 пожарни командири от страната за първи път се обединяват, единодушно приемат решение за създаване на пожарно дружество в България и определят бъдещето изграждане и развитие на пожарното и спасителното  дело в страната. Във връзка с това историческо събитие през 1995г. с решение на Министерски съвет датата 14 септември е обявена за професионален празник на специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението в Република България. Вече 23 години, седмицата, в която се чества професионалния празник на служителите от пожарна безопасност и защита на населението, се обявява за "Седмица на пожарната безопасност".  Във връзка с това в Ямбол и региона от 10 до 16 септември от Регионална дирекция„Пожарна безопасност и защита на населението“ и териториалните звена в Ямбол, Елхово, Стралджа и Болярово ще бъдат организирани различни празнични събития и инициативи

В областният град мероприятията започнаха с провеждане на интерактивна беседа на подрастващите за запознаване с професията „пожарникар” и с правилата за поведение при възникване на пожари, бедствия или други извънредни ситуации, с децата от ЦДГ „Радост” от 10:30 ч на 10.09.2018г. Беседи на същата тема ще се проведат и с децата от ЦДГ „Пролет” от 10:30 ч на 11.09.2018г.  и ОДЗ „Щастливо детство“ от 10:30 ч на 12.09.2018г. На 13.09.2018 г. от 10.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Ямбол ще има ден на отворените врати, който ще вклюва и демонстрация на тактико – техническите способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации, която ще започне от 09:30 часа.

Служителите от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Елхово ще направят две демострации на наличната техника за пожарогасителна и спасителна дейност  на 11.09.2018 г. от 10.30 ч в сградата на ЦДГ „Надежда” и на 14.09.2018 г. от 09.00 ч. на централния градски площад в гр. Елхово, с разясняване на основните мерки за пожарна безопасност и защита при бедствия. Дните на отворени врати в РСПБЗН- Елхово ще бъдат от 10 до 12 септември, от 09.00 ч. до 17.00 ч., когато гражданите ще могат отблизо да се запознаят с ежедневната дейност на огнеборците. На 11 и 12 септември, ще се проведат турнири по тенис на маса, волейбол и футбол със служителите.

В участъка за пожарна безопасност и защита на населението в гр. Болярово от 10 до 12 септември, от 09.00 ч. до 17.00 ч. ще се проведат дни на отворените врати.

На територията обслужвана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Стралджа  също ще се проведат редица мероприятия, които започнаха на 10.09.2018 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч. с  Ден на отворените врати. На 11.09.2018 г. от 15.00 ч. на стадиона в общинския център умения ще демонстрират учениците от МПО „Млад огнеборец” към СУ „П.К.Яворов”, гр. Стралджа. Ще бъдат проведени и игри с тематика в областта на пожарната безопасност за деца и подрастващи. На 12.09.2017 г. от 10.30 ч. служителите ще покават своите способности, чрез демонстративно занятие в сградата на Ц ДГ „Мати Рубенова”, гр. Стралджа. На 13.09.2018 г. от 10.30 ч. на Площад „Демокрация” е предридена информационно-разяснителна беседа с разпространение сред населението на материали, описващи превантивните мерки и правилното поведение за защита на хората при възникване на пожари, и бедствия и демонстриране пред обществото на тактико-техническите способности на силите и средствата на РСПБЗН-Стралджа за реагиране при пожари бедствия и извънредни ситуации.

Всеки работен ден през седмицта, за времето от 09:00 до 17:00 часа, в сградите на структурните звена на РДПБЗН-Ямбол са открити приемни за граждани, както следва:

РСПБЗН –Ямбол

 гр. Ямбол, ул. „Преслав”No 60

 

РСПБЗН –Елхово

гр. Елхово, ул.”Огнеборец”No1

 

РСПБЗН – Стралджа

гр. Стралджа, ул. „Ал.Стамболийски” No 57

 

В различните населени места ще се провеждат и срещи с ветерани от органите за пожарна безопасност и защита на населението, и членове на семействата на служителите.

 

 

11 сеп 2018

График за планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР - Ямбол в малките населени места през месец септември 2018 г.

 

През месец септември 2018 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

 На 11.09.2018 г.

от 09:00 часа в село Дряново, общ. Тунджа;
от 10:30 часа в село Трънково, общ Елхово;
от 13:00 часа в село Изгрев, общ. Елхово;
от 14:30 часа в село Пчела, общ. Елхово.

 

На 20.09.2018 г. 

от 09:00 часа в село Чарда, общ. Стралджа;
от 10:30 часа в село Джинот, общ. Стралджа;
от 13:00 часа в село Воденичане, общ. Стралджа;
от 14:30 часа  в село Палаузово, общ. Стралджа.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

31 авг 2018

Внимание: Опасност от пожари!

Основни провила за пожарна безопасност

Огнеборците припомнят основните правила за пожарна безопасност  

С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъде опазена селскостопанската реколта, гората и имуществото ни, е важно да бъдат спазвани правилата за пожарна безопасност.

От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ припомнят основните правила за пожарна безопасност през летния сезон:

- недопустимо е изхвърлянето на недоизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;

- всички моторни превозни средства, които влизат в горите или извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;

- преди да запалите огън – уверете се, че не е ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;

- не оставяйте огъня без наблюдение, а накрая внимателно го изгасете;

- не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;

- разчистването на сухи треви и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места, а не чрез изгаряне;

- забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.

 

При пожар потърсете помощ на телефон 112.

 

10 авг 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец юли 2018 г.

През месец юли 2018г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 12.07.2018г. от 10:00ч. в с. Тенево;

                               на 12.07.2018г. от 13:00ч. в с. Ханово;

                                на 19.07.2018г. от 17:00ч. в с. Безмер;

                                на 26.07.2018г. от 17:00ч. в с. Межда;

                                на 26.07.2018г. от 18:00ч. в с. Савино;

 

Община Елхово: на 06.07.2018г. от 10:00ч. в с. Пчела;

                             на 12.07.2018г. от 10:00ч. в с. Малко Кирилово;

                              на 19.07.2018г. от 10:00ч. в с. Дъбово;

                              на 26.07.2018г. от 10:00ч. в с. Шарково;

 

 

Община Стралджа: на 17.07.2018г. от 11:00ч. в с. Лозенец;

                                   на 19.07.2018г. от 11:00ч. в с. Тамарино;

                                    на 26.07.2018г. от 11:00ч. в с. Недялско;

 

 

17 юли 2018

ЗА ОД НА МВР ЯМБОЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача