МВР

ОД Ямбол

 

С празничен концерт ямболски младежи поздравиха служителите на МВР в областта

5 юли - 139 години от създаването на Министерството на вътрешните работи и професионален празник на служителите от МВР

  

Днес, 4 юли, служителите от Областна дирекция на МВР – Ямбол и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" отбелязаха своя професионален празник. На тържественото събрание в голямата зала на община Ямбол директорът на ОДМВР - Ямбол старши комисар Генчо Иванов поздрави служителите от дирекцията и отправи  своята благодарност към всички, които с ежедневния си труд, и всеотдайност, допринасят за постигането на добри резултати в борбата с престъпността, защита правата и свободите на гражданите и опазването на техния живот и имущество. Той изрази увереност, че и занапред служителите от ОДМВР - Ямбол с достойнство ще продължат да посрещат предизвикателствата в стремежа си да отговорят на очакванията на българските граждани.

За проявена инициативност, постигнати високи и трайни резултати при изпълнение служебните задачи, със заповеди от министъра на вътрешните работи Валентин Радев с отличие “Почетен знак – III ст.” е награден инспектор Валентин Вълканов. С отличие  “Почетен медал” са наградени: гл. инспектор Тихомир Танчев и гл. инспектор Йордан Йорданов. С “Писмена похвала“ от министъра на вътрешните работи са  отличени Иванка Йорданова и Мария Йоргова.

За проявена инициативност, постигнати високи и трайни резултати при изпълнение служебните задачи, със заповеди от министъра на вътрешните работи Валентин Радев с отличие “Почетен знак – III ст.” е награден инспектор Валентин Вълканов. С отличие  “Почетен медал” са наградени: гл. инспектор Тихомир Танчев и гл. инспектор Йордан Йорданов. С “Писмена похвала“ от министъра на вътрешните работи са  отличени Иванка Йорданова и Мария Йоргова.

За постигнати високи резултати в оперативно-издирвателната работа, в превенцията и разкриването на престъпления, за съществен принос при изпълнението на професионалните задачи, за подобряването на административното обслужване на гражданите със заповеди на директора на ОДМВР Ямбол с "Писмена похвала" са наградени 82 служители, а 21 служители са повишени в длъжност.

Със заповеди от министъра на вътрешните работи Валентин Радев за постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение на служебните си задължения  със „Писмена  похвала“ са наградени гл.инспектор Стоян Тенев и инспектор Антон Костов. Със заповед на главния.секретар на МВР  с „Писмена похвала е награден гл.инспектор Янко Боянов. Със заповед на директора на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов с “Писмена похвала“ са  отличени инспектор Анатоли Василев и инспектор Пламен Сулаков.

За проявена инициативност и висок професионализъм, при изпълнение на служебните си задължения, със заповеди на директора на РД „ПБЗН“ - Ямбол, с "Писмена похвала" са наградени 9 служители от дирекцията.

Директорът на ОДМВР - Ямбол връчи грамоти и парични награди на призьорите  в конкурса за есе на тема „Полицаят в мен“, организиран от дирекцията по повод 139-годишнината от създаването на Министерство на вътрешните работи. В първа възрастова група на първо място беше класирана Илияна Райчева  от гр. Смолян, на второ място Ния Щерева от гр. Ямбол, а на трето място Наталия Георгиева от гр. Елхово. Във втора възрастова група ръководството на Областната дирекция присъди една първа награда на Денимира Михова от гр. Елхово.

Наградени бяха и отличилите се участници в традиционния турнир по стрелба с бойно оръжие. В отборното класиране при мъжете на първо място е II-ри отбор на РУ – Ямбол, следван от отбора на „Оперативна дежурна част“ и I-ви отбор на РУ – Ямбол. При жените отборно на първо място е тима на РУ – Ямбол, следван от отбора на отдел „Разследване“. В индивидуалното класиране при жените водач е инсп. Върбина Колева, следвана от инсп. Красимира Шидерска и ст. инсп. Татяна Павлова. При мъжете в индивидуалното класиране на първо място е мл. експ. Стоян Господинов, на второ място мл. инсп. Янко Карапачов и на трето място инсп. Александър Стоянов.

Веднага след официалната част служителите на МВР бяха поздравени с празничен концерт, в който участваха талантливи деца и юноши от различни школи в града - народни танци, оперно пеене, поп музика, бийтбокс, спортни танци и балет.

04 юли 2018

График за планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР - Ямбол в малките населени места през месец юли 2018 г.

 

През месец юли 2018 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

12.07.2018 г. - община Тунджа:

от 09:00 часа в село Ханово;

от 10:30 часа в село Тенево;

от 13:00 часа в село Веселиново;

от 14:30 часа в село Завой.

 

17.07.2018 г. – община Стралджа:

от 09:00 часа в село Люлинм

от 10:30 часа в село Първенец;

 от 13:00 часа в село Правдино;

от 14:30 часа  в село Войника.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

02 юли 2018

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Ямбол съветва:

Правила за поведение и действие при наводнение

НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие повишаването нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.

НАВОДНЕНИЯТА могат да нанесат значителни щети в населени места,  на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура. При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви. 

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ

 -При възникване на опасност за /или наводнение,  незабавно позвънете на тел. 112.  

-Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора.

-Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.

-При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.

-Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

 

КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ

 -Изключете газта и електричеството.

-Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.

- Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост;

-Напуснете по най-бързия начин дома си.

-При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива.

-За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи  поддържайте връзка с тях.

-При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

-Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация. Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

 

КОГАТО СТЕ НАВЪН

 -Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.

-Не заставайте под/над  мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.

-Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви.

-Пресичайте само при спокойна вода. Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.

-Не пийте вода от наводнени водоизточници.

 

КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ

 -При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.

-Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

-Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

 

ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

 -В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.

-Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.

-Не разрушавайте/непробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.

-Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО

 -Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството  за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място,  най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.

-Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото и, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.

-Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете  място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.

-Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по месторабота.

-Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

-Подгответе си предварително и поддържайте „раница за бедствия” с най-важните за оцеляване материали и средства,  поставена на удобно, познато на семейството място.

При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.

 

26 юни 2018

ЗА ОД НА МВР ЯМБОЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача