МВР

ОД Ямбол

 

16 сеп 2019

„Спри! Запази пешеходеца!“

Инициатива на ОДМВР – Ямбол и Детските полицейски управления в областта

 

 

Мероприятията  по инициативата  стартираха броени минути преди официалното откриване на учебна 2019/2020 година в областта. На пешеходни пътеки в близост до учебните заведения - СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол,  ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ - с.Роза,  СУ "Пейо Яворов" - гр. Стралджа и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - гр. Елхово  доброволци от Детските полицейски управления в посочените училища, съвместно със служители на "Пътна полиция"  демонстрираха правила за безопасно преминаване на пешеходни пътеки. Със символично вдигане на ръка към водачите на превозни средства младежите отправиха своя призив към всички участници в движението за повече толерантност на пътя и за сигурността на пешеходците.

Основната цел на инициативата е да се повиши вниманието на водачите  при движението им в населените места в близост до учебни и детски заведения, до игрални площадки, особено в пиковите часове, когато учениците отиват или се връщат от занятия.  В рамките на кампанията,  до  31 септември  подобни мероприятия ще се проведат и с ученици от други учебни заведения, намиращи се в райони с интензивно движение. 

„Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!“

Традиционната акция на полицията ще продължи до 31 октомври

Ежегодно, през месеците септември и октомври, пътните полицаи провеждат акция под надслов „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ с цел ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и намаляване на предпоставките за пътни произшествия с ученици.
Тази година дните от 23 до 29 септември са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност. Датата 28 септември е определена за Ден на превенцията. 
Във връзка със сигурността на децата при откриването и през цялата  учебна 2019/2020 г. от ръководството на ОДМВР Ямбол са реализирани и ще се  изпълняват множество мероприятия за недопускане нарушения на обществения ред и други инциденти, които биха помрачили празника и ежедневието на учениците. Създадена е организация при провеждане на тържествата на 16 септември, полицейски служители да следят за обезпечаване на обществения ред и сигурността в районите на всички училища и детски градини в Ямболска област, а пътни полицаи ще осъществяват засилен контрол за осигуряване на безопасно движение.

Проведени са работни срещи с ръководствата на детски и учебни заведения, с представители на местната власт и частните охранителни фирми, на които са обсъдени мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим. Съгласувани са начините за бърза  връзка, както и  механизмите за взаимодействие и общите задачи, свързани с безопасността на децата през учебната година.
Извършени са проверки и са дадени указания към управителите на търговски обекти, намиращи се в близост до учебни и детски заведения за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. Полицейски екипи ще следят за недопускане разпространението на наркотични вещества в районите на детските градини и училищата.

Предстои служители от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Ямбол и експерти от Регионалното управление на образованието –Ямбол  да изготвят графици за провеждане на беседи по пътна безопасност с деца и ученици от учебните заведения в региона.  
Ще продължат проверките в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. 

13 сеп 2019

ЗА ОД НА МВР ЯМБОЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО