МВР

ОД Ямбол

 

01 юли 2021

Актуална информация за натовареността на сектор „Български документи за самоличност“ през месец юли 2021г.

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2021 г.

27.07.2021 г., 26.07.2021 г., 23.07.2021 г., 22.07.2021 г., 21.07.2021 г.20.07.2021 г., 19.07.2021 г., 16.07.2021 г., 15.07.2021 г., 14.07.2021 г., 13.07.2021 г., 12.07.2021 г., 11.07.2021 г., 10.07.2021 г., 09.07.2021 г., 08.07.2021 г., 07.07.2021 г., 06.07.2021 г., 05.07.2021 г., 02.07.2021 г., 01.07.2021 г.

- Заявления за издаване  български личен документ (БЛД) може да се подават преди изтичане на срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:

            * сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;

            * гише „БДС“ в Районно управление Елхово;

            * гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.

Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията;

- Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на БЛД при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки;

- Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. Разпоредбата на §10, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение но Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последеците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020г. до 31.01.2021г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти  и паспортите са валидни идентификационни документи за самобилчност в Република България, а в чужбина  - при условията на реципрочност;

- Гражданите, притежаващи валиден електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg , където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път;

- Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на валидността на личната карта.


В спокойна обстановка започна изборният ден в обастта

През изминалото денонощие  няма регистрирани нарушения на обществения ред в региона.

Създадена е организация и служителите на сектор „Български документи за самоличност“  в ОДМВР-Ямбол   ще работят в днешния ден от 8.30 до 19.30 часа. Те ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.

Сигнали , свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес могат да се получават на тел. 112, на откритата денонощна линия в МВР 02/9011298, имейл адрес: [email protected], както на място в ОДМВР и РУ.

Припомняме, че в секциите за гласуване не се допускат лица във видимо нетрезво състояние, както и лица носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.  При необходимост и при постъпило искане от страна на председателя на СИК служители на МВР ще оказват  съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.


11 юли 2021

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец юли 2021 г.

 

През месец юли 2021 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На 15.07.2021 г. 

от 09:30 часа в село Тенево, общ. Тунджа;
от 11:00 часа в село Каравелово, общ. Тунджа;
от 13:30 часа в село Сламино, общ. Тунджа;
от 15:00 часа в село Робово, общ. Тунджа.

 

На 22.07.2021 г. 

от 09:30 часа в село Каменец, общ. Стралджа;
от 11:00 часа в село Саранско, общ. Стралджа;
от 13:30 часа в село Тамарино, общ. Стралджа;
от 15:00 часа в село Войника, общ. Стралджа.

 

На 29.07.2021 г. 

от 09:30 часа в село Маломирово, общ. Елхово;
от 11:00 часа в село Раздел, общ. Елхово;
от 13:30 часа в село Вълча Поляна, общ. Елхово;
от 15:00 часа в село Голям Дервент, общ. Елхово.

 


Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.


09 юли 2021

Ямболски полицаи разкриха и задържаха извършители на кражба от болнична инсталация

Полицейските действия са стартирали късно вечерта на 6 юли, след получен сигнал на тел.112 за констатирана липса на част от тръби за пренос на кислород в района на болницата. При проведените бързи оперативно-издирвателни мероприятия е установена съпричастността към посегателството на 31-годишен от Бургас и 18-годишен от Ямбол, и двамата криминално проявени. Часове след извършване на деянието, мъжете са задържани с полицейски заповеди за срок до 24 часа. В хода на работата са събрани данни, че двамата са съпричастни и към други престъпни деяния. Събраните материали по случая са докладвани в Районна прокуратура – Ямбол. Образувано е досъдебно производство. Одобрени са проекти за привличане на двамата в качеството им на обвиняеми. Предстои непосредствено привличане и задържане за срок от 72 часа, с оглед внасяне на искане за постоянна мярка.


08 юли 2021

ЗА ОД НА МВР ЯМБОЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО