МВР

ОД Ямбол

 

26 ное 2019

За издаването на български лични документи

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2020г. и очаквания увеличен прием на заявления сектор „Български документи за

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2020г. и очаквания увеличен прием на заявления сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол напомня, че:

1. Заявление за подмяна на български лични документи може да се подаде преди изтичане на срока на документите.

2. Гражданите с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:

- Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;
- Районно управление- Елхово;
- Районно управление- Стралджа.

3. Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и паспорт.

Към 31.10.2019г., в гражданите с постоянен адрес на територията на Област Ямбол, има 738 изтекли лични карти, 9010 изтекли паспорта и 2045 изтекли свидетелства за управление на МПС. Документите с изтекъл срок са невалидни и следва да бъдат подменени.

 

 

2791 пътни превозни средства са проверени по време на акция „Зима“ на територията на ОДМВР- Ямбол

2791 пътни превозни средства са проверени по време на акция „Зима“ на територията на ОДМВР- Ямбол, която приключи преди дни. По време на акцията са проведени 9 специализирани полицейски операции,  по трите кампании: „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“ и „Безопасно шофиране през зимата“. Проврени са водачи на 1453 леки автомобили, 1237 товарни автомобили, 25 пътни превозни средства с животинска тяга, 13 мотоциклета, 17 мотопеда и 39 на селскостопанска техника.  Констатирани са 469 неизправности по превозните средства, от тях 247 са били по осветителните системи и сигнализацията, установени са 15 неизправности на устройства за измиване на предно стъкло, 23 за управление с разкъсани или износени гуми и други. По време на акцията са спрени от движение 4 пътни превозни средства. Съставени са 6 акта за установени административни нарушения, наложени са 463 глоби с фиш. Сред санкционираните с фиш са 3 велосипедисти, 10 водачи на превозни средства с животинска тяга и 89 пешеходци. Изготвени са 3 предписания до местни органи за подобряване на уличното осветление и отстраняване на недостатъци на пътни настилки, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, като и трите са изпълнени. До АПИ за отстраняване на недостатъци на пътни настилки и сигнализация са изготвени шест предписания, към момента три от тях са изпълнени.

06 дек 2019

За безопасен студентски празник

В навечерието на празника студенти от всички учебни заведения планират почивки, свързани с пътувания до избраните хижи, хотели и други примамливи места в страната или извън нея. Тази година има възможност за комбиниране на студентски празник и с Никулден - 6 декември, което предполага по-ранно отпътуване към местата за купоните и връщане обратно в началото на работната седмица.

Очаква се  пътуванията в края на седмицата да започнат още в петък. В неделя, а и в понеделник много хора ще се отправят с автомобилите си обратно към работните си места, използвайки максимално времето за почивка извън големия град. Вече е зима. Температурите особено рано сутрин и късно вечер са ниски, има поледици, падат слани и мъгли. Усойните места в планините и в районите с пресечен релеф са опасни „климатични капани“ и за опитни, и за неопитни шофьори.

Зада бъде празникът незабравим, Пътна полиция съветва


05 дек 2019

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец декември 2019 г.

През месец декември 2019 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На 05.12.2019 г.

от 09:30 часа в село Бояново, общ. Елхово ;
от 11:00 часа в село Кирилово, общ. Елхово;
от 13:00 часа в село Добрич, общ. Елхово;
от 14:30 часа в село Попово, общ. Болярово.

На 12.12.2019 г. 

от 09:30 часа в село Окоп, общ. Тунджа;
от 11:00 часа в село Ханово, общ. Тунджа;
от 13:00 часа в село Тенево, общ. Тунджа;
от 14:30 часа в село Симеоново, общ.Тунджа.

На 17.12.2019 г. 

от 09:30 часа в село Маленово, общ. Стралджа;
от 11:00 часа в село Воденичане, общ. Стралджа;
от 13:00 часа в село Палаузово, общ. Стралджа;
от 14:30 часа в село Иречеково, общ. Стралджа.

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

29 ное 2019

ЗА ОД НА МВР ЯМБОЛ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО