МВР

ОД Ямбол

 

28 януари 2020

99 заявления за български лични документи са приети в звената "БДС" на 13.02.2020 г.

 

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта.         
Мярката е с цел създаване удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес, както и за облекчаване на по-натоварените звена БДС.
  
Ежедневна справка за приетите  заявления за български лични документи в
звената „БДС“ към ОДМВР-Ямбол


Звено БДС

13.02.2020 г.

Сектор БДС в ОДМВР-Ямбол

81

Звено БДС в РУ-Елхово

9

Звено БДС в РУ-Стралджа

9

Общо за деня

99

Изображения

 14 февруари 2020 | 11:25