МВР

ОД Ямбол

 

21 януари 2021

38 255 български лични документи са издадени от при ОДМВР- Ямбол през 2020 година

През 2021 година изтича валидността на около 40 000 български лични дкументи издадени от ямболската дирекция

През изминалата година в сектор „БДС“ са приети заявления за издаване на 18 329 лични карти и 9 120 паспорти, в сектор „Пътна полиция“  за приети заявления за издаване на 10 252 свидетелства за управление на МПС на български граждани и на 77 свидетелства за управление на МПС на чужди граждани, а в група „Миграция“ са приети заявления за издаване на 383 разрешения за пребиваване на чужденци, 94 удостоверения за пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства на картов носител.

При посещения с мобилна биометрична станция в домове на трудно подвижни граждани са приети 41 заявление за издаване на български лични документи.

По електронен път са приети 7 заявления.

Съставени са 2040 акта за установени административни нарушения на “Закона за българските лични документи”, като 1028 от тях са за изгубени/повредени лични карти и паспорти.

Сектор „Български документи за самоличност“ продължава да работи с повишена интензивност. Предприети са редица мерки за подобряване на административното обслужване на гражданите.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка е създадена организация и се изпълняват множество противоепидемични мерки свързани с дезинфекция в помещенията, пропускателен режим, дистанция при обслужването и при изчакването, спазване на изискването за носене на предпазни маски и монтиране на бактерицидни лампи.

Предвид, че през настоящата 2021 г. изтича валидността на около 40 000 български лични документи /лични карти, паспорти и СУМПС/ издадени от ОДМВР-Ямбол, припомняме:

 • Българските лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.

 • Българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:
  -сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;
  -гише „БДС“ в Районно управление Елхово;
  -гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.
  Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията.

 • Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:
              -лична карта и паспорт;
              -дубликат на свидетелство за управление на МПС;
              -удостоверения за събития, свързани с издаването на документи.

 • За лица, които са трудно подвижни или неподвижни е възможно посещение на адрес от служители на сектор БДС за приемане на заявление за издаване на лична карта и паспорт.

19.02.2021 г., 18.02.2021 г., 17.02.2021 г., 16.02.2021 г., 15.02.2021 г., 12.02.2021 г., 11.02.2021 г., 10.02.2021 г., 09.02.2021 г., 08.02.2021 г., 05.02.2021 г., 04.02.2021 г., 03.02.2021 г., 02.02.2021 г., 01.02.2021 г.29.01.2021 г.28.01.2021 г., 27.01.2021 г.26.01.2021 г., 25.01.2021 г.22.01.2021 г., 21.01.2021 г.20.01.2021 г., 19.01.2021 г.18.01.2021 г., 15.01.2021 г.14.01.2021 г., 13.01.2021 г., 12.01.2021 г., 11.01.2021 г., 08.01.2021 г.07.01.2021 г., 06.01.2021 г.05.01.2021 г.04.01.2021г.


Изображения

 24 февруари 2021 | 10:33