МВР

ОД Ямбол

 

06 февруари 2019

Специализирани полицейски операции по спазване на правилата за движение от пешеходците

От 4 до 15 февруари в цялата страна се проеждат специализирани полицейски операции, при които контролните органи ще следят за пешеходци, които пресичат неправилно и за водачи, които не спазват изискването да спрат на пешеходна пътека. 
За територията обслужвана от ОДМВР - Ямбол специализирани полицейски операции  по тази линия ще се  провеждат ежемесечно. 
Местата за контрол ще се определят съгласно ежемесечни анализи на пешеходната аварийност в региона. Полицейски екипи ще бъдат разположени в районите на потенциално опасни пешеходни пътеки и такива с интензивно пешеходно движение, както и на места, на които се наблюдава неправилно и рисково пресичане на пътните/уличните платна от пешеходци. Акцентът на контролната дейност ще бъде върху нерегламентираните места, в които се извършва пресичане от възрастни пешеходци, придружаващи деца или в присъствието на деца. 
 В хода на ежедневната контролна дейност полицейските служители ще следят и за състоянието на пътищата/ улиците и техните принадлежности - състояние на настилките, вертикалната сигнализация, маркировка, видимост на пешеходните пътеки, осветяване, пешеходни ограждения и други нормативни изисквания. При констатирани проблеми ще бъдат изготвяни сигнални писма, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата.

През януари  2019 г. на територията на област Ямбол са настъпили 29  ПТП, при които е загинал един и са ранени 14 души. Три от пътните произшествия са с пешеходци, едно от тях е по вина на пешеходеца.   За същия период на 2018 г. са станали  общо 24 ПТП, при които са пострадали 6 души.

Изображения

 06 февруари 2019 | 13:04