МВР

ОД Ямбол

 

09 юни 2021

Информация за магистърските програми 2021/2022 година в Академията на МВР

Във връзка с кандидатстудентската кампания, академията на МВР разработи електронен вариант на брошури, които обхващат специалностите от магистърските програми на Академията на МВР. Висшето учебно заведение предоставя обем от информация за обучението по тези програми – обхват, насоченост, придобиване на умения и възможности за бъдеща професионална реализация на  желаещите да кандидатстват и да придобият магистърска степен в академията. Срокът за подаване на документи по тези програми е до 22 юни 2021 г., а подробности могат да бъдат намерени в електронния справочник на Академията на МВР в секция Прием на курсанти, студенти и докторанти.


Изображения

 09 юни 2021 | 17:07