МВР

ОД Ямбол

 

28 юни 2019

Инициатива „По-малко инциденти, повече сигурност“ на служителите на ОДМВР-Ямбол

От 9 до 13 часа на 28 юни 2019 г. служители на ОДМВР-Ямбол се включиха в инициативата „По-малко инциденти, повече сигурност“ и почистиха част от районите около основни пътни артерии. Събрани и извозени са строителни отпадъци, парчета от външни гуми, пластмасови части, бутилки и други предмети, които освен че замърсяват околната среда, реално застрашават живота и здравето на шофьори и пътници, които спират или паркират за отдих край основните пътища на областта. В инициативата участваха 72 служители на дирекцията. Съдействие оказаха и представители на четирите общини и Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол към Тракийски университет в Стара Загора. С „По-малко инциденти, повече сигурност  служителите на реда от ОДМВР-Ямбол се включват в програмата за честване на професионалния празник на служителите от МВР - 5юли и 140 годишнината от създаването на министерството. Инициативата е част и от  мерките на дирекцията, прилагани съвместно с други държавни органи и общините за ограничаване на пътния травматизъм в област Ямбол. Съобразно изготвените предложения на началници на структурни звена бяха почистени няколко терена:

         - района около пътен участък на изхода на гр. Ямбол за с. Чарган - от служители на отдел „Криминална полиция“ и РУ-Ямбол;

         - пътен участък Ямбол - Сливен, района около паметника на „Диана“ - от служители на РУ „Тунджа“;

          - пътен участък на главен път I-7, района след ГК „Изгрев“ -  от служители на РУ-Елхово;

          - района около пътя гр.Стралджа- с. Правдино - от служители на РУ- Стралджа.   

          Своевременно бе предприета организация за дежурство и изпълнение на работните задачи и административното обслужване на граждани.

Изображения

 28 юни 2019 | 17:38