МВР

ОД Ямбол

 

21 ноември 2021

Изборният ден започна в спокойна обстановка

 

През изминалото денонощие  няма регистрирани нарушения на обществения ред в региона.
Припомняме, че в секциите за гласуване не се допускат лица във видимо нетрезво състояние, както и лица носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.  При необходимост и при постъпило искане от страна на председателя на СИК служители на МВР ще оказват  съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.
Сигнали , свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес могат да се получават на тел. 112, на откритата денонощна линия в МВР 02/9011298, имейл адрес: [email protected], както на място в ОДМВР и РУ.

Днес служителите на сектор „Български документи за самоличност“  в ОДМВР-Ямбол   ще работят от 8.30 до 19.00 часа. Те ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.

 

 


Изображения

 22 ноември 2021 | 09:11