МВР

ОД Ямбол

 

26 ноември 2019

За издаването на български лични документи

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2020г. и очаквания увеличен прием на заявления сектор „Български документи за

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2020г. и очаквания увеличен прием на заявления сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол напомня, че:

1. Заявление за подмяна на български лични документи може да се подаде преди изтичане на срока на документите.

2. Гражданите с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:

- Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;
- Районно управление- Елхово;
- Районно управление- Стралджа.

3. Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и паспорт.

Към 31.10.2019г., в гражданите с постоянен адрес на територията на Област Ямбол, има 738 изтекли лични карти, 9010 изтекли паспорта и 2045 изтекли свидетелства за управление на МПС. Документите с изтекъл срок са невалидни и следва да бъдат подменени.

 

 
Изображения

 16 декември 2019 | 16:35