МВР

ОД Ямбол

 

14 септември 2021

За безопасността на учениците през новата учебна година

15 - 22 септември - Седмица за детската пътна безопасност под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“

Във връзка с откриването и през цялата  учебна 2021/2022 г. от ОДМВР Ямбол са планирани, реализирани и ще продължат да се  изпълняват множество мероприятия за недопускане нарушения на обществения ред, гарантиране сигурността и обезпечаване безопасността на участниците в движението в районите на детските градини и училищата.

Създадена е организация и на 15 септември, полицейски служители да следят за обезпечаване на обществения ред и сигурността в районите на всички училища и детски градини в Ямболска област.

С ръководствата на училищата и детските заведения и с охранителните фирми в областта са обсъдени начините на охрана, пропускателния режим, начините за недопускане на противообществени прояви и престъпни посегателства по време на учебната година. Актуализирани са начините за бърза връзка между училищните ръководства и охранителните фирми и районните управления.

Извършени са охранителни проверки на сградите на училищата и детските градини. Създадена е организация за осъществяване контрол на търговските обекти, намиращи се в близост до детски и учебни заведения за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца. Полицейски екипи ще следят за прояви, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества в районите на детските градини и училищата. Ще се извършват системни проверките в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца.

По график, съгласуван с РУО- Ямбол, служители от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Ямбол ще провеждат  на беседи по пътна безопасност с деца и ученици от учебните заведения в региона. Създадена е организация  и през настоящата учебна година да продължи провеждането на беседи в часовете на класа.

Планираните съвместни дейности ще се изпълняват в съответствие в въвежданите към периода противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19. 

 

Традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, която се провежда, с цел ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и намаляване на предпоставките за пътни произшествия с ученици ще продължи до 31 октомври.  Тази година седмицата 15 - 22 септември е определена за Седмица за превенция на детската пътна безопасност под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“, като 21 септември е обявен за Ден без загинали на пътя в контекста на Дните на безопасността на пътя и на ROADPOL – Европейската мрежа на службите на пътна полиция.

Статистика за летния период на 2021 г.:

             За периода  от 01.06.2021 г. до 31.08.2021 г. по пътищата на Ямболска област са регистрирани 3тежки  пътнотранспортни произшествия, при които  е загинало едно дете- пътник в МПС ,  като пътници в автомобили са ранени три деца и е пострадало едно дете –пешеходец. 

            За сравнение през същия период на 2020 г.  по пътищата на областта са настъпили 2 пътнотранспортни произшествия,  при които са пострадали 3 деца(две деца – пътници в МПС и едно дете-пешеходец ).

           През отчетния период от контролните органи в областта са установени общо 12483 нарушения на ЗДвП, което е с 2143 повече от констатираните нарушения за същия период на миналата година.


Изображения

 15 септември 2021 | 10:57