МВР

ОД Ямбол

 

14 септември 2021

"ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ!" - 2021

ПРЕПОРЪКИ

ЗА ДЕЦАТА:
Опознай маршрута до училище и обратно до дома за деца

ЗА РОДИТЕЛИТЕ:
Бъдете за пример на детето си и винаги спазвайте правилата!

ЗА ВОДАЧИТЕ НА МПС:
Преминавайте с по-ниска скорост...

Изображения

 14 септември 2021 | 14:42