МВР

ОД Ямбол

 

07 януари 2020

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец януари 2020 г.

През месец януари 2020 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На 16.01.2020 г.

от 09:30 часа в село Трънково, общ. Елхово ;
от 11:00 часа в село Изгрев, общ. Елхово;
от 13:00 часа в село Пчела, общ. Елхово;
от 14:30 часа в село Малък манастир, общ. Елхово.

На 23.01.2020 г. 

от 09:30 часа в село Денница, общ. Болярово;
от 11:00 часа в село Стефан Караджово, общ. Болярово;
от 13:00 часа в село Дъбово, общ. Болярово;
от 14:30 часа в село Жребино, общ. Елхово.

На 30.01.2020 г. 

от 09:30 часа в село Лозенец, общ. Стралджа;
от 11:00 часа в село Атолово, общ. Стралджа;
от 13:00 часа в село Зимница, общ. Стралджа;
от 14:30 часа в село Чарда, общ. Стралджа.

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Изображения

 09 януари 2020 | 10:55