МВР

ОД Ямбол

 

09 юли 2021

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец юли 2021 г.

 

През месец юли 2021 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На 15.07.2021 г. 

от 09:30 часа в село Тенево, общ. Тунджа;
от 11:00 часа в село Каравелово, общ. Тунджа;
от 13:30 часа в село Сламино, общ. Тунджа;
от 15:00 часа в село Робово, общ. Тунджа.

 

На 22.07.2021 г. 

от 09:30 часа в село Каменец, общ. Стралджа;
от 11:00 часа в село Саранско, общ. Стралджа;
от 13:30 часа в село Тамарино, общ. Стралджа;
от 15:00 часа в село Войника, общ. Стралджа.

 

На 29.07.2021 г. 

от 09:30 часа в село Маломирово, общ. Елхово;
от 11:00 часа в село Раздел, общ. Елхово;
от 13:30 часа в село Вълча Поляна, общ. Елхово;
от 15:00 часа в село Голям Дервент, общ. Елхово.

 


Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.


Изображения

 10 юли 2021 | 16:15