МВР

ОД Ямбол

 

03 февруари 2020

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец февруари 2020 г.

През месец февруари 2020 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На 06.02.2020 г.

от 09:30 часа в село Чернозем, общ. Елхово ;
от 11:00 часа в село Раздел, общ. Елхово;
от 13:30 часа в село Лалково, общ. Елхово;
от 15:00 часа в село Иглика, общ. Болярово.

На 13.02.2020 г. 

от 09:30 часа в село Болярско, общ. Тунджа;
от 11:00 часа в село Бояджик, общ. Тунджа;
от 13:30 часа в село Гълъбинци, общ. Тунджа;
от 15:00 часа в село Златаре, общ. Тунджа.

На 20.02.2020 г. 

от 09:30 часа в село Дражево, общ. Тунджа;
от 11:00 часа в село Кабиле, общ. Тунджа;
от 13:30 часа в село Хаджи Димитрово, общ. Тунджа;
от 15:00 часа в село Безмер, общ. Тунджа.

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Изображения

 03 февруари 2020 | 11:19