МВР

ОД Ямбол

 

01 февруари 2019

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец февруари 2019 г.

През месец февруари 2019 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На 07.02.2019 г.

от 09:30 часа в село Крумово, общ. Тунджа;
от 11:30 часа в село Голям манастир, общ. Тунджа;
от 14:00 часа в село Малък манастир, общ. Елхово. 

На 12.02.2019 г. 

от 09:30 часа в село Попово, общ. Болярово;
от 11:30 часа в село Дъбово, общ. Болярово;
от 14:00 часа в село Стефан Караджово, общ. Болярово.

На 19.02.2019 г.

от 09:00 часа в село Дражево, общ. Тунджа;
от 10:30 часа в село Кабиле, общ. Тунджа;
от 13:00 часа в село Хаджи Димитрово, общ. Тунджа;
от 14:30 часа в село Безмер, общ.Тунджа.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Изображения

 01 февруари 2019 | 11:26