МВР

ОД Ямбол

 

29 ноември 2018

График за планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР - Ямбол в малките населени места през месец декември 2018г.

През месец декември 2018 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

 На 04.12.2018 г.

от 09:30 часа в село Завой, общ. Тунджа;
от 11:30 часа в село Веселиново, общ. Тунджа;
от 14:00 часа в село Зимница, общ. Стралджа. 

На 11.12.2018 г. 

от 09:30 часа в село Тенево, общ. Тунджа;
от 11:30 часа в село Драма, общ. Тунджа;
от 14:00 часа в село Дряново, общ. Тунджа.

На 20.12.2018г.

от 09:00 часа в село Кукорево, общ. Тунджа;
от 10:30 часа в село Окоп, общ. Тунджа;
от 13:00 часа в село Калчево, общ. Тунджа;
от 14:30 часа в село Победа, общ.Тунджа.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Изображения

 29 ноември 2018 | 11:07