МВР

ОД Ямбол

 

14 януари 2020

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец януари 2020 г.

През месец януари 2020 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 16.01.2020 г. от 13:30 ч. в с. Гълъбинци;

                                на 16.01.2020 г. от 14:30 ч. в с. Златари;

                                на 30.01.2020 г. от 13:30 ч. в с. Овчи кладенец;

                                на 30.01.2020 г. от 14:40 ч. в с. Скалица;

                                на 30.01.2020 г. от 15:45  в с. Генерал Тошево.

        

Община Елхово: на 09.01.2020 г. от 14:00 ч. в с. Изгрев;

                              на 16.01.2020 г. от 14:00 ч. в с. Гранитово;

                              на 23.01.2020 г. от 14:00 ч. в с. Голямо Крушево;

                              на 30.01.2020 г. от 14:00 ч. в с. Иглика.

 

Община Стралджа: на 16.01.2020 г. от 11:00 ч. в с. Леярово;

                                    на 21.01.2020 г. от 11:00 ч. в с. Поляна;

                                    на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в с. Саранско;

                                    на 30.01.2020 г. от 11:00 ч. в с.Тамарино.

 

 

Изображения

 14 януари 2020 | 13:23