МВР

ОД Ямбол

 

10 януари 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец януари 2019 г.

През месец януари 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 10.01.2019г. от 13:30ч. в с. Хаджидимитрово;

                                на 10.01.2019г. от 15:00ч. в с. Завой;

                                на 17.01.2019г. от 13:30ч. в с. Веселиново;

                                на 31.01.2019г. от 13:30ч. в с. Тенево;

                                на 31.01.2019г. от 15:00ч. в с. Ханово.

 

Община Елхово: на 10.01.2019г. от 10:00ч. в с. Изгрев;

                             на 17.01.2019г. от 10:00ч. в с. Гранитово;

                             на 24.01.2019г. от 10:00ч. в с. Голямо Крушево;

                             на 31.01.2019г. от 10:00ч. в с. Иглика.

 

Община Стралджа: на 17.01.2019г. от 11:00ч. в с. Тамарино;

                                   на 24.01.2019г. от 11:00ч. в с. Воденичане;

                                   на 31.01.2019г. от 11:00ч. в с. Лозенец.

 

Изображения

 10 януари 2019 | 16:16