МВР

ОД Ямбол

 

06 юни 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец юни 2019 г.

През месец юни 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 07.06.2019 г. от 13:30 ч. в с. Търнава;

                                на 07.06.2019 г. от 15:00 ч. в с. Козарево;

                                на 13.06.2019 г. от 13:00 ч. в с. Робово;

                                на 13.06.2019 г. от 14:15 ч. в с.Сламино;

                                на 13.06.2019 г. от 15:30 ч. в с. Каравелово.

        

Община Елхово: на 06.06.2019 г. от 10:00 ч. в с. Вълча Поляна;

                              на 13.06.2019 г. от 10:00 ч. в с Жребино;

                              на 20.06.2019 г. от 10:00 ч. в с. Денница;

                              на 27.06.2019 г. от 10:00 ч. в с. Славейково.

 

Община Стралджа: на 13.06.2019 г. от 11:00 ч. в с. Саранско;

                                    на 20.06.2019 г. от 11:00 ч. в с. Иречеково;

                                    на 27.06.2019 г. от 11:00 ч. в с. Лозенец.

 

 

Изображения

 06 юни 2019 | 14:55