МВР

ОД Ямбол

 

06 февруари 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец февруари 2019 г.

През месец февруари 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 07.02.2019г. от 13:30ч. в с. Бояджик;

                                на 07.02.2019г. от 15:00ч. в с. Роза;

                                на 14.02.2019г. от 13:30ч. в с. Скалица;

                                на 21.02.2019г. от 13:30ч. в с. Генерал Тошево.

        

Община Елхово: на 07.02.2019г. от 10:00ч. в с Трънково;

                              на 14.02.2019г. от 10:00ч. в с Раздел;

                              на 21.02.2019г. от 10:00ч. в с. Горска Поляна;

                              на 28.02.2019г. от 10:00ч. в с. Ситово.

 

Община Стралджа: на 07.02.2019г. от 11:00ч. в с. Маленово;

                                   на 13.02.2019г. от 14:00ч. в с. Чарда;

                                   на 21.02.2019г. от 11:00ч. в с. Недялско;

                                   на 28.02.2019г. от 11:00ч. в с. Александрово.

 

Изображения

 06 февруари 2019 | 16:22