МВР

ОД Ямбол

 

06 март 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец март 2019 г.

През месец март 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 07.03.2019г. от 13:30ч. в с. Кукорево;

                                на 07.03.2019г. от 15:00ч. в с. Окоп;

                                на 14.03.2019г. от 13:30ч. в с. Калчево;

                                на 14.03.2019г. от 15:00ч. в с. Победа;

                                на 21.03.2019г. от 13:30ч. в с. Симеоново;

                                на 21.03.2019г. от 15:00ч. в с Асеново.

        

Община Елхово: на 07.03.2019г. от 10:00ч. в с Борисово;

                              на 14.03.2019г. от 10:00ч. в с Лесово;

                              на 21.03.2019г. от 10:00ч. в с. Вълчи извор;

                              на 28.03.2019г. от 10:00ч. в с. Странджа.

 

Община Стралджа: на 14.03.2019г. от 14:00ч. в с. Атолово;

                                   на 21.03.2019г. от 14:00ч. в с. Богорово;

                                   на 28.03.2019г. от 14:00ч. в с. Люлин.

 

Изображения

 06 март 2019 | 14:41