МВР

ОД Ямбол

 

10 май 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец май 2019 г.

През месец май 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 09.05.2019 г. от 13:00 ч. в с. Стара река;

                                на 09.05.2019 г. от 14:30 ч. в с. Козарево;

                                на 09.05.2019 г. от 16:00 ч. в с. Могила;

                                на 16.05.2019 г. от 13:00 ч. в с. Кабиле;

                                на 16.05.2019 г. от 14:15 ч. в с. Дражево;

                                на 16.05.2019 г. от 15:30 ч. в с Хаджидимитрово.

        

Община Елхово: на 09.05.2019 г. от 10:00 ч. в с. Стройно;

                              на 16.05.2019 г. от 10:00 ч. в с Мелница;

                              на 23.05.2019 г. от 10:00 ч. в с. Ружица;

                              на 30.05.2019 г. от 10:00 ч. в с. Воден.

 

Община Стралджа: на 09.05.2019 г. от 11:00 ч. в с. Поляна;

                                   на 16.05.2019 г. от 14:00 ч. в с. Александрово;

                                   на 30.05.2019 г. от 11:00 ч. в с. Първенец.

 

Изображения

 10 май 2019 | 14:05