МВР

ОД Ямбол

 

06 декември 2018

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ - Тунджа, РУ - Елхово и РУ - Стралджа през месец декември 2018 г.

През месец декември 2018г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа, РУ -  Елхово и РУ - Стралджа ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 07.12.2018г. от 09:30ч. в с. Овчи Кладенец.;

                              на 07.12.2018г. от 11:00ч. в с. Межда;

                              на 14.12.2018г. от 13:30ч. в с. Кабиле;

                              на 14.12.2018г. от 15:00ч. в с. Дражево;

                              на 20.12.2018г. от 13:30ч. в с. Могила;

                              на 20.12.2018г. от 15:00ч. в с.Стара река.


 

Община Елхово: на 06.12.2018г. от 10:00ч. в с. Лесово;

                             на 13.12.2018г. от 10:00ч. в с. Мелница;

                             на 20.12.2018г. от 10:00ч. в с. Камен връх;

                             на 27.12.2018г. от 10:00ч. в с. Ситово.

 

Община Стралджа: на 11.12.2018г. от 11:00ч. в с. Поляна;

                                  на 13.12.2018г. от 11:00ч. в с. Правдино;

                                  на 20.12.2018г. от 11:00ч. в с. Недялско.

 

 

Изображения

 11 декември 2018 | 09:56