МВР

ОД Ямбол

 

06 февруари 2020

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ – Тунджа, РУ - Стралджа и РУ - Елхово през месец февруари 2020 г.

През месец февруари 2020 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ - Тунджа и РУ -  Елхово ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 06.02.2020 г. от 13:00 ч. в с. Коневец;

                               на 06.02.2020 г. от 14:30 ч. в с. Маломир;

                               на 06.02.2020 г. от 15:45 ч. в с. Дряново;

                               на 20.02.2020 г. от 13:30 ч. в с. Роза;

                               на 20.02.2020 г. от 14:40 ч. в с. Ботево.

                                    

Община Елхово: на 06.02.2020 г. от 14:00 ч. в с. Лесово;

                              на 13.02.2020 г. от 14:00 ч. в с Вълча Поляна;

                              на 20.02.2020 г. от 14:00 ч. в с. Воден;

                              на 27.02.2020 г. от 14:00 ч. в с. Крайново.

 

Община Стралджа: на 13.02.2020 г. от 11:00 ч. в с. Атолово;

                                    на 20.02.2020 г. от 11:00 ч. в с. Маленово;

                                    на 27.02.2020 г. от 11:00 ч. в с. Воденичане.

 

 

Изображения

 06 февруари 2020 | 17:11