МВР

ОД Ямбол

 

Годишни публични отчети на полицейските инспектори

07 мар 2019

 

Полицейските и младши полицейските инспектори представят пред органите на местното самоуправление и гражданите резултатите от дейността по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността през изтеклата година  на обслужваните райони. Тези срещи декларират желанието на служителите на реда за открит диалог с гражданите по всички проблеми, касаещи опазването на обществения ред, сигурността на гражданите и противодействието на престъпността в квартала или населеното място. На организираните срещи - отчети жителите на съответния район имат възможност да изкажат своята позиция по проблеми, касаещи сигурността и спокойствието в района, да дадат своята оценка за работата на полицейските служители и да направят своите предложения и препоръки за подобряване качеството на полицейските услуги и подобряване на взаимодействието в борбата с престъпността.

Ръководствата на районните управления при ОДМВР - Ямбол призовават гражданите към активен диалог, в който те да изразят своите мнения и предложения за постигане на по-ефективна работа на полицейските инспектори по места.

График за отчетите по населени места

 22 март 2019 | 11:53