МВР

ОД Ямбол

 

2018-0001 Снабдяване с електрическа енергия /ниско напрежение/ от краен снабдител на обекти , управлявани от ОДМВР - Ямбол

23 фев 2018


Решение
Лицензия
Приложение № 1 за обособена територия
Списък на обектите на ОДМВР - Ямбол
Становище на АОП - контрол
Покана за сключване на договор
Договор

 23 май 2018 | 11:44